Në 2019, për të katërtin vit radhazi, projekti EDWARD – Dita Evropiane pa Vdekje Rrugore do të zhvillohet në 26 Shtator, pas Javës Evropiane të Lëvizjes. Objektivi i kësaj iniciative të nisur nga Rrjeti Evropian i Policisë Rrugore (TISPOL) dhe mbështetur nga Komisioni Evropian është që askush të mos vdesë në rrugët e Evropës në Ditën EDWARD.

Pavarësisht nëse përfaqësoni një qeveri kombëtare, një organizatë private, një agjenci publike, një organizatë bamirësie, një shkollë, një kolegj ose një universitet, ose nëse thjesht interesoheni si individ, ju lutemi bashkohuni me ne dhe organizoni Ditët e Sigurisë Rrugore në të gjithë Evropën dhe regjistroni ato në rrugët e sigurisë.eu. Për më tepër, ju mund të bëni një zotim duke nënshkruar një premtim në projectedward.eu dhe duke qenë pjesë e fushatës së mediave sociale me #ProjectEDWARD.

Ashtu si në vitet e mëparshme, Projekti EDWARD ishte një sukses i madh në 2018. Më shumë se 100 veprime të sigurisë rrugore u organizuan në të gjithë Evropën, duke përfshirë informacionin dhe aktivitetet e ndërgjegjësimit në shkolla dhe kompani, punëtori, konferenca dhe konkurse. Për më tepër, fushata e mediave sociale #ProjectEDWARD bëri një ndikim të madh në mediat sociale me një arritje në Twitter prej 25 milion në 19 Shtator dhe një arritje totale prej 37.2 milion, nga 11 Qershor në 21 Shtator.

Le të përpiqemi së bashku dhe ta bëjmë atë një Ditë Evropiane pa një Vdekje Rrugore!

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!