Slide

Asociacioni Kosovar i Motorizimit “AMRKS” është organizatë jo qeveritare dhe jo fitimprurëse. Organizata është e regjistruar përmes Certifikatës nr. 5112063-9, me datë 30.10.2008. Aktivitetet e grupit janë të përfshira në tërësi në statutin qeverisës të organizatës të aprovuar nga Ministria e Administratës Publike (Departamenti i regjistrimit dhe ndërlidhjes së OJQ-ve). Aktivitetet e grupit janë bazuar në Statutin e AMRKS.

Transporti

 • Transporti rrugor
 • Transporti hekurudhor
 • Transporti ajror
 • Transporti postar dhe telekomunikacioni
 • CEFTA

Automjetet

 • Regjistrimi i automjeteve
 • Kontrollimi teknik
 • Polica e sigurimit
 • Homologimi
 • Sigurimi kufitar
 • Kartela e gjelbërt

Auto Shkolla

 • Provimi për patentshoferë
 • Programet profesionale-trajnimet

Garat

AMRKS që nga themelimi është mbështetëse në veprimet preventive më qëllim të rritjes së sigurisë.

Organizimi i konferencave ndërkombëtare, zhvillimi i kampanjave me qëllim të senibilizimit të shoqerisë për sigurinë në rrugë, antarësimi dhe bashkëpunimi me organizata ndërkombëtare,plasimi i broshurave, hulumtimet lidhur me zhvillimin e trafikut në vend në funksion të parandalimit të aksidenteve në komunikacion, janë treguesit më të mirë për punën dhe angazhimin tonë për përmirësimin dhe rritjen e sigurisë së lëvizjes.

Projektet

TraSaCu-Kultura e Sigurisë në Trafik

Kultura e Sigurisë në Trafik dhe Qasja e Sistemeve të Sigurisë–Drejt Kërkimit të Ndryshimit Kulturor dhe Agjendës së Inovacionit për Sigurinë Rrugore

Siguria në rrugë në rajonin e Mitrovicës

AMRKS në bashkëpunim me Policinë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës gjatë sezonit veror kanë zhvilluar aktivitete të ndryshme, me qëllim përmirësimin e gjendjes së sigurisë rrugore në këtë rajon dhe vetëdijesimin e të gjithë pjesëmarrësve në trafik për një në sjellje më të kulturuar në rrugë.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!

Prishtina
Clear
WedThuFri
13/-2°C
16/0°C
15/1°C

Kontakti

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org