Asociacioni Kosovar i Motorizimit “AMRKS” është organizatë jo qeveritare dhe jo fitimprurëse. Organizata është e regjistruar përmes Certifikatës nr. 5112063-9, me datë 30.10.2008. Aktivitetet e grupit janë të përfshira në tërësi në statutin qeverisës të organizatës të aprovuar nga Ministria e Administratës Publike (Departamenti i regjistrimit dhe ndërlidhjes së OJQ-ve). Aktivitetet e grupit janë bazuar në Statutin e AMRKS.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!