Homologimi

 

Homologimi në kuptimin e këtij udhëzimi administrativë është proces që përcakton mjetin si tërësi sipas rregullave të homologimit të pajisjeve dhe pjesëve të automjeteve dhe atyre bashkangjitëse. (theksime sipas ueb faqes zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës www.mi-ks.net)

SHENJA

PËRSHKRIMI I KATEGORIVE

L

MOPEDËT DHE MOTOÇIKLETAT

Automjetet rrugore me pak se 4 rrotë

L1

Automjetet me 2 rrotë, me vëllim punues motorit 50 cm3 dhe shpejtësi 50 km/h

L2

Automjetet me 3 rrotë, me vëllim punues motorit 50 cm3 dhe shpejtësi 50 km/h

L3

Automjetet me 2 rrotë, me vëllim punues motorit > 50 cm3 dhe shpejtësi > 50 km/h

L4

Automjetet me 3 rrotë,me rrotat e vendosura simetrikisht në raport me boshtin gjatësor të automjetit, me vëllim punues motorit >50 cm3 dhe shpejtësi > 50 km/h

L5

Automjetet me 3 rrotë,me rrotat e vendosura simetrikisht në raport me boshtin gjatësor të automjetit, me vëllim punues motorit >50 cm3 dhe shpejtësi > 50 km/h

M

AUTOMJETET PERSONALE DHE AUTOBUSAT

Automjetet për bartjen e personave me së paku 4 rrotë gjegjësisht automjetet me tri rrotë nëse masa më e madhe e lejuar > 1000 kg.

M1

Automjetet për bartjen e personave të cilat përpos ulëses së shoferit kanë më së shumti edhe 8 use

M2

Automjetet për bartjen e personave të cilat përpos ulëses së shoferit kanë më shumë se 8 ulëse dhe masa më e madhe e lejuar 5000 kg

M3

Automjetet për bartjen e personave të cilat përpos ulëses së shoferit kanë më shumë se 8 ulëse dhe masa më e madhe e lejuar > 5000 kg

N

AUTOMJETET TRANSPORTUESE

Automjetet transportuese për bartjen e ngarkesës me së paku 4 rrotë, gjegjësisht automjetet me tri rrotë nëse masa më e madhe e lejuar > 1000 kg

N1

Automjetet transportuese për bartjen e ngarkesës me masë më të madhe të lejuar 3500 kg

N2

Automjetet transportuese për bartjen e ngarkesës me masë më të madhe të lejuar >3500 kg dhe <12000 kg

N3

Automjetet transportuese për bartjen e ngarkesës me masë më të madhe të lejuar >12000 kg

O

MJETET BASHKANGJITEN

Rimorkiot duke përfshirë edhe gjysëmrimorkiot

O1

Rimorkiot me një bosht me masë më të madhe të lejuar < 750 kg,përveç gjysmërimorkiove

O2

Rimorkiot me masë më të madhe të lejuar 3500 kg përveç rimorkiove të kategorisë O1

O3

Rimorkiot me masë më të madhe të lejuar >3500 kg mirëpo 10000 kg

O4

Rimorkiot të cilave masa më e madhe e lejuar është > 10000 kg

Abonohu per Newsletter

M
F

Moti

º Prishtinë
º Pejë
º Prizren
º Gjilan
º Mitrovicë
º Ferizaj
º Tiranë
º Shkup
Kontakti

AMRKS

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org