AMRKS PRIMLJENA U ETSC

Brisel, 17. oktobar 2014. godine

Kosovska udruženje motorizacije – AMRKS je zvanično primljena u ETSC (Europian Transport Safety Council). U Briselu, u sedištu ETSC-a je održan sastanak najvišeg nivoa između dveju relevantnih Udruženja Kosova i Evrope. Izvršni direktor ETSC-a g. Antonio Avenoso je primio na radnom sastanku g. Muhamed Krasniqi iz AMRKS-a u poznao ga u vezi sa odlukom sa sastanka Odbora ETSC-a održanog 3. septembra 2014. godine u Briselu, da se i Kosovo pridruži ovom Savetu sa ciljem da se ova aktivnost za bezbednost na putevima na evropskom nivou razvije i na Kosovu.

G. Evenoso je tokom ovog sastanka podstakao g. Krasniqi da razvije što više aktivnosti za bezbednost na putu u cilju povećanja bezbednosti na putu za sve učesnike u saobraćaju. Sa druge strane g. Krasniqi se zahvalio domaćinu ovog sastanka pozivajući ga da što pre realizuje radni sastanak na Kosovu. Organizovanje ovog sastanka proizilazi nakon nekoliko službenih sastanaka između članova ETSC-a i Kosovskog foruma za bezbednost na putu, realizovanih u Albaniji, Grčkoj i Belgiji.