Ponašanje i kultura u saobraćaju, odnosno bezbednost i naše (ne)aktivnosti u odnosu na ovaj problem, su veoma važna merila razvoja i integracije društva Kosova u odnosima sa regionalnim i evropskim društvima. Isticanje ove zabrinutosti u odnosu na nas, ali i u odnosu na razvijene zemlje, neće se videti kao zaostajanje našeg društva, već naprotiv shvatiće se kao razvoj svesti i mudrosti za tretiranje ove pojave. Podizanje ove zabrinutosti u odnosu na nas, ali i na razvijene zemlje, neće se smatrati stagnacijom u razvoju našeg društva, već kao sredstvo za razvijanje svesti i mudrosti u bavljenju ovom pojavom.
Aktivnosti za bezbednost na putevima su veoma važne, ali i korisne za društvo u celini. Mi smo ohrabreni uspehom i odjekom koje su imale dosadašnje aktivnosti za bezbednosti na putevima, koje je razvio  Forum za bezbednost na putevima. Organizacija ove konferencije proizilazi iz uspeha prethodne konferencije ’’Učenici  i njihova bezbednost na putu“ koja je organizovana u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije. Konferencija je isplanirana kako bi okupila profesore i stručnjake iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim naglaskom na one iz država  jugoistočnog Balkana.
Na ovoj konferenciji će biti potpisan i Sporazum o saradnji između Foruma za bezbednost na putevima, koja posluje u okviru AMRKS (Kosovska Asocijacija motorizacije) i KFV (Austrian Road Safety Board – Austrijski komitet za bezbednost na putevima).
Oslanjajući se na ulogu i značaj konferencije ove prirode koja u svom fokusu ima sprečavanje gubitaka ljudskih života, kao posledice saobraćajnih nesreća, bićemo Vam zahvalni na Vašem doprinosu u radu Konferencije.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!