Datuma 22 Januara 2016 godine, Koledž Primenjenih Tehničkih Nauka “Tempulli” i Udruženje Motorizacija Kosova “AMRKS” iz Prištine, Republike Kosovo, organizovaće treću Međunarodnu Konferenciju „Istraživanja u transportu i prenošenje znanja o bezbednosti na putevima“

Konferencija će se podržati od strane Sapienza – Università di Roma, IRU Academy, Evropski Savet Bezbednosti Saobraćaja (European Transport Safety Council) – ETSC, Kosovski Ured Osiguranja i Kosovski Forum za bezbednosti na putu.

Konferencija će okupiti institucije i aktere koji se bave pitanjima transporta i bezbednosti na putevima, u državi, regiji i Evropi. Ova konferencija pruža dodatnu mogućnost za sve učesnike da razmene svoje ideje, sa lokalnim i međunarodnim stručnjacima, da se suoče sa izazovima koje su vezane za bezbednost na putevima, sprečavanje saobraćajnih nesreća, investicionim projektima EU-a  u železničko-putnoj infrastrukturi, osiguravanje vozila, predstavljanje modela i prenošenje različitih istraživanja o putnoj bezbednosti.

Uz podršku Decenije Akcije o Putnoj Bezbednosti 2011-2020 OUN-a, cilj ove konferencije je da informiše o, ali i da podrži najbolje prakse i modele u transportu i putnoj bezbednosti, uz cilj olakšanja puta prema potpunoj integraciji država Zapadnog Balkana u Evropskoj Uniji.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!