Ove godine i naša država je postala deo većine evropskih država u označavaju evropskog dana bez žrtava na putu. Koledž primenjivih tehničkih nauka “Tempulli” i Kosovsko udruženje motorizma “AMRKS”organizovalo je jedan okrugli sto sa predstavnicima ministarstva Kosovskih snaga bezbednosti, Kosovske policije, brigade vatrogasaca, Centra emergentne medicine, Kosovskog foruma za bezbednost na putu, stručnjaci saobraćaja itd.

Okrugli sto je prikupio za diskusiju predstavnike institucija i domaćih aktera koji se bave sa pitanjima putne bezbednosti i prevoza u zemlji, gde među ostalom se diskutovalo i o pitanjima kao:

-Delovanje institucija i konkretne mere u cilju smanjenja saobraćajnih nesreća na putevima Kosova;

-Poteškoće u pružanju hitnih usluga u slučajevima putnih i železničkih saobraćajnih udesa;

– Uloga auto škola u pravilnom osposobljavanju novih šofera i uticaj medija u podizanju svesti šofera za eliminisanje smrti na putevima kao posledica udesa.

Muhamed Krasniqi iz Koledža “Tempulli”, procenio je stanje putne bezbednosti kao alarmantne, rekavši da su svakodnevni udesi sa povređenim licima i žrtvama.

Dok, pukovnik Sheramet Ahmeti iz Kosovske policije, rekao je da ova institucija osta posvećena u pružanju bezbednosti građanima Kosova. On je naveo da tokom juna, jula i meseca avgusta bio najveći broj udesa sa fatalitetom.

Pod pukovnik Afrim Veseli iz MKSB, rekao je da KSB nisu prva alka za pružanje bezbednosti na putu. Ali, isto tako rekao je da imaju  jednu veliku flotu vozila koja su učesnici u saobraćaju  i njihov doprinos u ovom smeru jeste da ta vozila budu tehnički u redu.

“Evropski dan bez žrtava na putu” po prvi put je pokrenut prošle godine od strane TISPOL-Evropska mreža putne policije i podržano je od strane Evropske Komisije.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!