AMRKS će podržati preventivne mere kako bi se povećala sigurnost pružanjem informacija, objavljivanjem brošura, kataloga, časopisa i objavljivanjem  istraživanja o razvoju saobraćaja u zemlji u cilju sprečavanja saobraćajnih nesreća.

AMRKS će imati za cilj da produbi svest političara, medija i šire javnosti i da naglasi bezbednost na putevima kao prioritet za dalji razvoj zemlje.

AMRKS će podržati građane putem kvalitetnih sadržaja i različitih oblika, kako bi  stekli znanje i naučili kulturu i ponašanje u saobraćaju.

AMRKS će organizovati tribine, seminare , konferencije koja se odnose na bezbednost saobraćaja u zemlji. Pored ovoga,  takmičenja će biti organizovana na svim nivoima za različite uzraste, ali i u auto-moto sportu.

AMRKS će biti informacioni portal na nacionalnom nivou, informišući  korektno i blagovremeno o dešavanjima, aktivnostima i uslugama u saobraćaju i transportu.

AMRKS će pomoći sa stručnim uslugama u obuci  i obrazovanju  svojih članova u organizovanju i sprovođenju prevoza robe i putnika unutar i van zemlje.

AMRKS će se angažovati za institucionalnu saradnju, za organizovanje naučnih delatnosti od opšteg interesa u službi razvoja i rešavanja tehničkih i infrastrukturnih problema, za organizovanje i realizaciju projekata usmerenih na razvoj javnog i privatnog sektora u zemlji.

AMRKS će potpisati protokol ili sporazum o saradnji sa različitim organizacijama unutar i van zemlje u vezi sa razvojem različitih aktivnosti iz svog delokruga.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!