„Vizija Nula“ kao multi-nacionalni projekat o bezbednosti na putevima ima za cilj da se postigne sistem bez nastradalih i teško povređenih u  drumskom saobraćaju. Osnovni princip vizije je da „Život i zdravlje ne mogu se zameniti za druge dobiti u okviru društva“.

Vizija Nula je zasnovana na četiri principa:

• Etika

• Odgovornost

• Bezbednost

• Mehanizmi za promene

Smrti i povrede od saobraćajnih nesreća mogu da se spreče, stoga nisu prihvatljive. Ljudi će napraviti greške, ali prevozni sistem treba da bude planiran na takav način da ove greške ne budu fatalne.

Različite zemlje iz celog sveta koriste različite mehanizme i načine za postizanje glavnog cilja  „Vizija Nula“.

Već duže vreme i mi obavljamo razne aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje trenutne situacije i postizanje cilja ovog projekta.

Naše aktivnosti obuhvataju realizaciju kampanja za podizanje svesti građana, organizovanje konferencija i seminara, koji pružaju dodatnu mogućnost za sve učesnike da razmene svoje ideje sa domaćim i međunarodnim stručnjacima kako bi se suočavali sa izazovima koje se odnose na bezbednost u saobraćaju, sprečavanje nezgoda kao i stalno poboljšanje putne infrastrukture, prevoza, osiguranja vozila, prezentacije modela i uspešnu realizaciju različitih aktivnosti za bezbednost na putu.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!