TREĆA NACIONALNA KONFERENCIJA „UZROCI NESREĆA IZ PERSPEKTIVE UČENIKA“

Priština, 28. septembar 2017. godine

U svetlu stalnih napora da se putem različitih aktivnosti poveća bezbednost kretanja učenika u školama u zemlji, Koledž primenjenih tehničkih nauka „Tempulli“ i Kosovsko Udruženje motorizacije „AMRKS“ organizovali su Treću nacionalnu konferenciju „Uzroci nesreća iz perspektive učenika“.

Na ovoj konferenciji osim prezentacija od strane predstavnika Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima; Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije; Koledža Tempulli; AMRKS-a, Kosovskog Foruma za bezbednost saobraćaja na putevima, izvršeno je i objavljivanje rezultata istraživanja sa istim nazivom, koje je sprovedeno u proleće ove godine sa 3691 učenika 11. i 12. razreda iz 23 više srednje škole, iz 10 različitih opština Republike Kosova.

Prema rečima direktora koledža „Tempulli“ g. Muhamed Krasniqi putem ovog istraživanja za podizanje svesti pokušalo se da učenici saznaju da postoje pravila koja treba poštovati od trenutka izlaska iz kuće kako ne bi bili u opasnosti na putu.

U međuvremenu, direktor Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima pri Ministarstvu infrastrukture, g. Burim Krasniqi je rekao da se ljudski faktor smatra glavnim uzročnikom nesreća sa smrtnim ishodom.

Prema rečima g-đe Fatime Jasiqi iz Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, ovo istraživanje sprovedeno u osnovnim i srednjim školama da se identifikuju uzroci nesreća u saobraćaju može poslužiti i kao vodič za mnoge obrazovne institucije zbog činjenice da postoji nedostatak informacija o bezbednosti saobraćaja na putevima.