SARADNJA KOSOVO – ALBANIJA SE ŠIRI I NA BEZBEDNOST NA PUTU

Tirana, 13. novembar 2013. godine

 

U Tirani je održan okrugli sto o bezbednosti na putu “Multi stakeholder round table on road safety in Albania” kojem je prisustvovao zamenik Ministra unutrašnjih poslova Albanije g. Ilir Mustafaraj, direktor saobraćajne policije g. Ervin Hoxha, albanske osiguravajuće kompanije, predstavnik svetske zdravstvene organizacije iz Tirane, g. Francois Begeot predstavnik Evropske delegacije za saobraćaj u Albaniji, kao i delegacija Kosova sa predstavnicima Kosovske policije, ICITAP, MONT, MUP, Koledž Tempulli, AMRKS, OEBS i , Kosovska kancelarija osiguranja na Kosovu. Sastanak je bio konstruktivan i koristan u razmenjivanju informacija i iskustava između naše dve zemlje. Ovaj događaj je završen potpisanjem Sporazuma o razumevanju između Kosovskog foruma za bezbednost na putu zastupljenog od strane g. Muhamed Krasniqi i Nacionalnog Saveta bezbednosti na putu zastupljenog od strane gđe. Fitnete Sulaj