AMRKS UČESTVUJE U GODIŠNJEM SASTANKU TRASACU-A

Beč, 26-27 april 2016

 

TraSaCu- Traffic Safety Culture je projekat finansiran od strane Evropske komisije, koji ima za cilj razvijanje kulturnog pristupa u istraživanjima o bezbednosti saobraćaja na putevima i prevenciji saobraćajnih nesreća. Kosovo je ravnopravan partner u ovom projektu zajedno sa ostalim parterima  iz Albanije, Turske, Grčke, Austrije, Holandije, Estonije, Finske, Virdžinije.

26. i 27. aprila u Beču je održan godišnji sastanak svih partnera gde su predstavljene sve dosadašnja dostignuća i gde je odlučeno o daljim aktivnostima u okviru projekta. Ovaj sastanak je bio dobra prilika za sve učesnike da promovišu svoje aktivnosti kako bi se obezbedilo kulturnije ponašanje na putu.

U junu ove godine očekuje se da će našu zemlju posetiti stručnjak iz TraSaCu-a, koji će blisko sarađivati sa AMRKS-om i drugim institucijama u zemlji koje se bave pitanjima bezbednosti saobraćaja na putevima.