AMRKS merr pjesë në takimin vjetor të “TRASACU”

Vjenë, 26-27 Prill 2016

 

TraSaCu- Traffic Safety Culture është projekt i financuar nga Komisioni Europian, i cili synon zhvillimin e një qasje kulturore të kërkimit për sigurinë e trafikut rrugor dhe parandalimin e aksidenteve. Kosova në këtë projekt është partner i barabartë krahas partnerëve tjerë nga Shqipëria, Turqia, Greqia, Austria, Holanda, Estonia, Finlanda, Virgjinia.

Me datë 26 dhe 27 Prill në Vjenë u mbajt takimi vjetor i të gjithë partnerëve ku u shpalosën të arriturat e deritashme dhe u vendos për aktivitetet e mëtutjeshme në kuadër të projektit. Ky takim ishte një mundësi e mirë për të gjithë pjesëmarrësit që të promovojnë aktivitetet e tyre për të garantuar një sjellje më të kulturuar në rrugë.

Në muajin Qershor të këtij viti pritet që vendin tonë ta vizitojë një ekspert nga TraSaCu, i cili do të bashkëpunojë nga afër me AMRKS dhe institucionet tjera ne vend të cilat merren me çështjet e sigurisë në rrugë.