Vozacke kategorije

Transportni operateri

Carinski terminali

Carinjenje vozila

Takse

Obuka vozača

Železnički saobraćaj

DRUMSKI TRANSPORT – Teritorija Kosova ima adekvatnu putnu infrastrukturu za razvoj različitih poslovnih aktivnosti. Putna mreža se sastoji od 630km glavnih puteva.

Odgovoran za održavanje regionalnih puteva je Ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija dok su opštine odgovorne  za lokalne puteve.

U okviru Ministarstva za saobraćaj i telekomunikacije funkcioniše Odeljenje saobraćajne infrastrukture koje je odgovorno za sva pitanja koja se odnose na puteve.

Izgradnjom autoputa sa Albanijom, Kosovo će biti važna tačka koja povezuje zapadnu Evropu sa Jadranskim morem.

ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ – Kosovo ima 330 km sistema železnica koji pokriva celu teritoriju Kosova povezuje sever -jug i istok-zapadu.

Sistem železničkog saobraćaja,osim za prevoza u putnika u privatne svrhe, nudi i zvanični prevoz u poslovne svrhe, na Kosovu i u inostranstvu. Takav saobraćaj se odvija ne samo železnicom, nego i u kombinaciji sa drugim vidovima saobraćaja.

Železnice Kosova omogućavaju izgradnju privatnih  industrijskih pruga do mestu klijenta.

Glavni odgovorni za transport robe putem železnica Kosova je Komercijalna Divizija Železnica Kosova.

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ – Kosovo ima jedan jedini  aerodrom, Aerodrom Priština “ Adem Jashari“, koji je jedan od najprometnijih aerodroma u regionu. Ovaj aerodrom nudi prevoz  do najvažnijih evropskih centara, ali i u Americi.

Kao i drugi prevozi, tako i  vazdušni saobraćaj, osim prevoza putnika, vrši i  prevoz robe (kargo) za različite poslovne svrhe. Aerodrom Priština nudi brze, profesionalne  i efikasne usluge u  prenosu tereta. Aerodrom vrši skrining/pregled X zracima svake pošiljke.  U zavisnosti od težine pošiljke i naplatne takse su različite.

Aerodrom Priština obezbeđuje odgovarajuće uslove za prevoz roba koje zahtevaju poseban tretman, poseduje hladnjače za skladištenje robe. Takođe, poseduje svu opremu za utovar i istovar robe.

Posle pristizanja robe,  svaka transportna kompanija mora da podigne robu u roku od 24 sata, u suprotnom morati da plati ekstra.

POŠTANSKI TRANSPORT I TELEKOMUNIKACIJA -Sektor telekomunikacija na Sektor Telekoma Kosova je u vlasništvu Pošte i telekomunikacija Kosova (PTK). PTK nudi fiksnu telefoniju, internet i poštanske usluge. U okviru njega, posluje Vala mobilni telefonski operator koji nudi usluge mobilne telefonije. Dok usluge interneta  nudi DardaNet koja posluje u okviru PTK.

Drugi operator mobilne telefonije je Ipko, koji pored usluga mobilne telefonije nudi i usluge fiksne telefonije, VoiP, kablovsku Tv, usluge interneta itd.

Treći operater koji nudi fiksnu telefoniju i internet je Kujtesa.

Osim PTK,  poštanske usluge pružaju i mnoge strane kompanija koje posluju na Kosovu kao: UPS, TNT, FEDEX, DHL.

Kosovo je pokriveno sa 600 govornica koje se nalaze na javnim mestima i 470 u poštama. Neki delovi grada su pokriveni sa WLAN.

Kao: Vala (044) i IPKO (049) nude posebne cene za preduzeća. Za više informacija o uslugama posetite odgovarajuće  službene sajtove.

CEFTA

Sporazumi o slobodnoj trgovini

Sa ciljem razvoja i jačanja prijateljskih odnosa, naročito na polju ekonomske i trgovinske saradnje, održavajući ekonomske principe tržišta, želje da se aktivno učestvuje u međunarodnom procesu ekonomske integracije, kao i pronalaženju načina i puteva za jačanje ovog procesa, UNMIK je u ime Privremenih Institucija Samouprave Kosova do sada uspeo u realizaciji četiri bilateralnih Sporazuma o Slobodnoj Trgovini i jednog multiratelarnog kako bi se implementacijom istih negde sredinom 2007 zamenile oni bilateralni.

 

Sporazumi o Slobodnoj Trgovini koji se implementiraju su sledeći:

Sa Republikom Albanijom od dana 01.10.2003

Sa Republikom Makedonijom od dana 03.08.2005

Sa republikom Hrvatskom od dana 01.11.2006 i

Sa Republikom Bosnom i Hercegovinom od dana 12.12.2006

 

Vredi naglasiti da su Sporazumi o slobodnoj Trgovini sa Albanijom i Bosnom i Hercegovinom u potpunosti slobodni za sve artikle kao kako poljoprivrednih (poglavlja od 1 do 24) tako i industrijalnih (poglavlja od 25 do 97).

Dok se SST sa Makedonijom i Hrvatskom imaju nekoliko organičenja za nekoliko navedenih proizvoda i onih proizvoda koji se uvoze sa ova dva mesta, dok se za proizvode koji potiču sa Kosova nema nikakvih ograničenja kada se izvoze u ova dva mesta sto znači da su oslobođeni Carinskih dažbina.

 

Roba koja se uvozi iz Republike Makedonije koja podleže Carinskim dažbinama u iznosu od 6% do 1 Januara 2008 su:

Industrijski proizvodi poglavlja 2710 i

Poljoprivredni proizvodi poglavlja: 04070030; 07031019; 07031090; 07049010; 07096010; 070096091; 2204.

Roba koja se uvozi iz Republike Hrvatske koja podleže Carinskim dažbinama u iznosu od 6% do 1 Januara 2008 su:

Industrijski proizvodi poglavlja 2710; 3402; 8418.

Dok se poljoprivredni proizvodi koji se uvoze iz Republike Hrvatske podležu Carinskim dažbinama u iznosu od 10% su proizvodi iz poglavlja:

0401; 0405; 0406; 1602; 2005.

 

Regionalni Sporazum o Slobodnoj Trgovini ili kako se drugačije zove CEFTA Sporazum koji je potpisan 19 decembra 2006 gde se Kosovo nalazi kao ravnopravni član sa mestima u Regionu.

 

CEFTA Sporazum je potpisan od sledećih strana:

Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Moldavija

Srbija

Crna Gora

Kosovo

Makedonija

Albanija

Bugarska 1

Rumunija 2

ali pošto su se dve poslednje zemlje pridružile Evropskoj Uniji čime se i uklanjaju sa ove liste.

Vredi naglasiti da Sporazumi imaju sve postojeće dodatke bilateralnih Sporazuma.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!