PUTARINA (DRUMSKA TAKSA)

Uslovi i postupci za naplatu putarine za sva strana vozila i opremanje odgovarajućom dozvolom za prevoznike koji nemaju sedište na Kosovu.

Prihodi od tarifa i drumskih i ekoloških taksi za vozila koja ulaze na teritoriju Republike Kosova, na osnovu člana 81 Zakona o drumskom prevozu br. 2004/1 kao i člana 5 Zakona o cestovnoj i ekološkoj taksi vozila br. 04/L-117, se ulivaju u  budžet Republike Kosova.

Ovlašćenje za naplatu takse ima pravnu osnovu  na stav 2 člana 6  Zakona o cestovnoj i ekološkoj taksi vozila br. 04/L-117.

Naplata taksi i drugih tarifa za prevoznike i strana vozila koja ulaze na teritoriju Republike Kosova se osnivaju na cenama određenim zakonskim i podzakonskim aktima koji su na snazi.

STRANI OPERATER ZA DOBIJANJE POSEBNE DOZVOLE ĆE PLATITI KAO SLEDEĆE:

Za natovareno vozilo preko 3.5 t do 12 t- 50 €

Za natovareno vozilo preko 12 t – 100 €

Naknada za vanredni prevoz na magistralnim i regionalnim putevima na Kosovu u skladu sa AU br. 2005/5 MI.

STRANI OPERATER ZA DOBIJANJE TRANZITNE DOZVOLU ĆE PLATITI SLEDEĆE:

Za prazno vozilo preko 3.5 t do 12 t- 20 €

Za natovareno vozilo 3.5 t do 12 t – 30 €

Za prazno vozilo preko 12 t – 40 €

Za natovareno vozilo preko 12 t -50 €

Naknada za vanredni prevoz na magistralnim i regionalnim putevima na Kosovu u skladu sa AU br. 2005/5 MI.

Bilateralna dozvola se izdaje na osnovu bilateralnog sporazuma.

EKOLOŠKA TAKSA

Ekološka taksa za strane automobile koji ulaze na teritoriju Republike Kosova se naplaća prilikom prelaska vozila preko državne granice Republike Kosova, ili u bilo kom drugom vremenskom periodu određenom od strane Ministarstva Finansija preko podzakonskih akata.

Plaćanje ekološke takse za strana vozila, prema Prilogu C, Zakona o cestovnoj i ekološkoj taksi vozila br. 04/L-117 je kao što sledi:

Za vozilo ispod 3.5 t – 10 €

Za vozilo od 3.5 t i  preko 3.5 t -30 €

OSTALE TAKSE NA KOSOVU

Poreska politika na Kosovu je orijentisana ka jednostavnim propisima koji obezbeđuju široku osnovu oporezivanja i sprečavanje utaje poreza. Porezi se razlikuju prema obliku poslovanja i godišnjeg prometa.

Poreska administracija primenjuje tri glavna poreska režima:

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na prihode korporacija (PPK)

Porez na lični dohodak (PLD)

POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – glavni porez na Kosovu je porez na dodatu vrednost PDV, koji se naplaćuje za robu i usluge. Stopa ovog poreza je fiksna tj. 16 % za svu robu bez obzira na njihovo poreklo i 0% za robu koja je namenjena za izvoz. Poslovanja koja imaju godišnji promet od 50.000 € moraju se registrovati za PDV. Što se tiče uvoza, period za plaćanje PDV-a je 6 meseci i to se prikuplja na administrativnim granicama Kosova.

POREZI NA PRIHODE KORPORACIJA – Ovaj porez se plaća svaka tri meseca u zavisnosti od godišnjeg prometa. Stopa poreza na prihode korporacija sa godišnjim prometom preko 50.000 € je 10 %.

POREZ NA LIČNI DOHODAK – Ova vrsta poreza se primenjuje na prihod od plata, poslovanja, kirija, kamata, nekretnina itd. Poreske stope za porez na lične prihode od plate su normalne progresivne koja se osnivaju na nivou dobijene plate i istovremeno najnižu stopu u regionu i u zemljama EU.

Poreske stope su:

0% do 960 evra/godišnje

4% preko 960 do 3000 evra/godišnje

8% između 3001 i 5400 evra/godišnje

10% preko 5400 evra/godišnje

PAUŠALNI POREZ – Ova vrsta poreza se plaća svim pojedinačnim poslovanjima sa godišnjim prometom manjim od 100.000 evra.

PENZIJSKI DOPRINOS – odgovoran za administraciju i upravljanje individualnim računima za penzijsku štednju je Kosovski  Penzijski Štedni Fond. Ovaj porez obavezuje zaposlenog, ali i poslodavca da doprinesu penzionom fondu zaposlenih po stopi od 5% plate od zaposlenog i 5 % od poslodavca.

CARINSKE DAŽBINE

Carina Kosova daje svoj doprinos ekonomskim i bezbednosnim pitanjima. Naplata carina kao carinske dažbine, poreza na dodatu vrednost, akciza se ulivaju u Kosovski Konsolidovani Budžet i na taj način pomaže ekonomskom razvoju države. Carinska služba takođe kontroliše uvoz i izvoz omogućavajući zaštitu privrede kao i zaštitnih znakova, a generiše i precizne statistike o spoljnoj trgovini.

Carina Kosova je spremna da podrži sve potencijalne investitore. Ova podrška se pruža onima koji iskoriste lakše i brže postupke za uvoz.

CARINSKE DAŽBINE ZA KOSOVO ŠTO SE TIČE UVOZA SU:

0% za robu uvezenu iz zemalja CEFTA

10 % na robu uvezenu iz svih ostalih zemalja

16 % kao porez na dodatu vrednost

Promenljiva akciza na proizvode kao što su duvan, nafta, alkohol itd.

POSLE IZMENA NA CARINSKOM SISTEMU JE DOŠLO DO SMANJENJA CARINSKIH DAŽBINA ZA:

– kapitalna (osnovna) sredstva,

– sirovine za agrobiznis i neke druge proizvodne sektore,

– repromaterijal za dalju obradu sa 10 % na 0 %, kao i uklanjanje carinske dažbine za:

1. naftu i naftnih derivata,

2. pšenicu i kukuruz.

OSLOBOĐENI OD CARINSKIH DAŽBINA SU:

– Veštačka đubriva,

– Farmaceutski proizvodi,

– Hirurški instrumenti i aparati,

– Roba za humanitarne svrhe,

– Roba koja se koristi od stranih diplomata i konzularne misije.

– KFOR,

– UNHCR,

– Međunarodni Crveni Krst.

UNMIK-ove registrovane NVO koje imaju za cilj podržavanje humanitarnih programa i projekata za rekonstrukciju na Kosovu.

Što se tiče bezbednost, i Carina Kosova se bori protiv ilegalnih aktivnosti, povećanjem bezbednosti sa svojom prisustvom na graničnim prelazima za borbu protiv pograničnog kriminala. Jedan od koraka koje je preduzela Carina Kosova za borbu protiv kriminala je primenjivanje sistema banderoli na alkohol i duvan, šta pomaže smanjenju krijumčarenja ovih proizvoda.

Takođe, još jedan korak za borbu protiv kriminala je i operativni centar koji radi 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Od ovog centra se vrši nadgledanje sistemom kamera CCTV koje se nalaze u svim zvaničnim graničnim prelazima Republike Kosova. U okviru Operativnog Centra, funkcioniše i  poverljiva linija koju svi građani mogu da pozovu 24 sata dnevno za bilo koju informaciju koja će pomoći u borbi protiv korupcije i krijumčarenja. Poverljiv broj Carinske služba je 038/ 500 095.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!