MINISTARSTVO INFRASTRUKTURE I AMRKS OBAVEZUJU SE ZA SARADNJU U POBOLJŠANJU STANJA BEZBEDNOSTI NA PUTEVIMA

Priština, 13. april 2018.

U cilju sprečavanja nesreća na putevima, kao i podizanja svesti i podizanja nivoa bezbednosti u drumskom saobraćaju na Kosovu, osnivač AMRKS-a, Muhamed Krasniqi je zajedno sa nekoliko predstavnika Kosovskog foruma za bezbednost na putevima primljeni su na radnom sastanku od strane ministra za infrastrukturu, g. Pal Lekaj.

Osim razgovora između strana o stanju bezbednosti na putevima u zemlji i konkretnim koracima koje treba preduzeti, potpisan je i Sporazum o saradnji.

Ministar Lekaj je naglasio viziju i razvojne politike Ministarstva za infrastrukturu, koje su, pored izgradnje putne infrastrukture, Ministarstvo za infrastrukturu preuzelo i kreiranje standarda i za izgradnju putne infrastrukture, ali i za signalizaciju i osvetljavanje, koje su zaista nedostajale našim putevima.

S druge strane, g. Krasniqi je naglasio da je glavni cilj ovog sporazuma razvijanje zajedničkih aktivnosti za poboljšanje bezbednosti na putevima Kosova, sprečavanje i smanjenje broja saobraćajnih nesreća.

Prema njegovim rečima, aktivnosti predviđene ovim sporazumom o saradnji su u potpunoj saglasnosti sa zajedničkim akcionim planom za povećanje bezbednosti na putevima i predstavljaju zahtev globalnog plana za deceniju delatnosti Ujedinjenih nacija 2011-2020, ali i neophodan uslov za put Kosova ka integraciji u EU. Dok će, institucionalna saradnja u aktivnostima za bezbednost na putevima sigurno će promeniti i stanje na terenu u pogledu bezbednosti građana u saobraćaju, koju od 2010. pa nadalje Izvještaj Evropske komisije o napretku predstavlja kao uznemiravajuću.

Major Jeton Rexhepi je naglasio da je Policija Kosova jedan od glavnih aktera u Deklaraciji o proglašenju 2018. godine kao godinu bezbednosti na putevima i prema njemu su institucionalno angažovani za postizanja ostvarenja svih tačaka dotične deklaracije.

Na kraju ovog sastanka, sve strane su se složile da će institucionalna saradnja i razvoj zajedničkih aktivnosti imati pozitivan uticaj na poboljšanje bezbednosti na putevima Kosova, sprečavanje i smanjenje broja saobraćajnih nesreća.