FORUM KOSOVA ZA BEZBEDNOST NA PUTU SE ZAHVALJUJE OPŠTINI PRIŠTINA ZA PODRŠKU AKTIVNOSTI ZA BEZBEDNOST NA PUTU

Priština, 7. juli 2015

 

Danas gradonačelnik opštine Priština  g. Shpend Ahmeti dočekao je na radnom sastanku predstavnike Foruma Kosova za bezbednost na putu. U toku ovog sastanka je diskutovano u vezi   institucionalne saradnje u cilju povećanja i poboljšanja bezbednosti kretanja za sve učesnike na ulicama grada. G. Krasniqi se zahvalio gradonačelniku opštine Priština za podršku aktivnosti za bezbednost na putu, obećavajući spremnost za doprinos u svim pitanjima vezanim sa saobraćajem i prevozom u gradu.

Tom prilikom u znak zahvalnosti on je dodelio jedno Priznanje za opštinu Priština za podršku trećeg Izdanja republičkog takmičenja u sklopu takmičenja škola „Bezbednost na putu“. Ovaj nacionalni projekat za bezbednost na putu, već tri godine se odvija u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja nauke i tehnologije.

Sa druge strane gradonačelnik opštine Priština g. Ahmeti takođe je obećao za nastavak saradnje, obećavajući da će opština Priština podržavati ove aktivnosti i da će predložiti svog predstavnika u  Forumu Kosova za bezbednost na putu. Opština Priština je otvorena i spremna za saradnju u svim predloženim aktivnostima u cilju stvaranja  što boljih i bezbednijih uslova  za kretanje na putu za sve građane, rekao je između ostalog g. Ahmeti. U toku sastanka su se složili da se zajedno sagledaju mogućnosti za snabdevanje škola u gradu sa  kabinetom saobraćaja.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Foruma, g. Muhamed Krasniqi, direktor Koledža primenjenih tehničkih nauka Tempulli, g-đa. Shpresa Mulliqi, službenica za podizanje svesti i javnu bezbednost u OEBS, g. Njazi Kusari – profesionalni trener i g-đa. Gentianë Xheladini, asistent u Koledžu primenjenih tehničkih nauka Tempulli.