ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Prva železnička pruga na Kosovu je izrađena u 1874. godini na relaciji Elez Han- Kosovo Polje – Mitrovica.

Kasnije je počelo i završena postojeća železnička mreža na celoj teritoriji Kosova.

Železnice Kosova se protežu na celoj teritoriji Kosova u dužini od 333.451 km. Ova dužina ne obuhvata industrijske pruge koje dostižu dužinu od 103.4 km. Železničke linije povezuju sve najvažnije centre na Kosovu osim Đakovice i Gnjilana. Kosovske pruge direktno su vezane sa susednim zemljama kao što su Makedonija i Srbija a preko njih i sa drugim državama.

VRSTE PREVOZA ROBE

Kosovske Železnice vam nude priliku da na najbrži mogući način pronađite rešenja za sve vaše potrebe prevoza, a naš je cilj da kroz naš asortiman usluga, cena i distribucije da budemo bliže vama.

Glavni nosilac svih aktivnosti prevoza robe u Železnicama Kosova u pogledu organizovanja prevoza i poslovnog prevoza je Komercijalna Divizija ŽK.

Svoje aktivnosti ova divizija usmerava na vršenje prevoza zadovoljavajući uzajamne potrebe, kako za korisnika usluga prevoza, tako i za racionalan način funkcionisanja Kosovskih Železnica.

KONVENCIONALNI PREVOZ

Konvencionalni prevoz uključuje prevoz vagonskih pošiljki u domaćem i međunarodnom prevozu. Prevoz vagonskih pošiljki je predviđen kao usluga koja je namenjena tržištu veće količine robe, kao što je rasturena (razbacana) roba, hemikalije, proizvodi ili polu-proizvodi metalurške i građevinske industrije, robe u paletama itd. Sa posebnim uslovima prevoza, konvencionalni prevoz obuhvata i  hitne isporuke.

Za takav prevoz se obezbeđuju vagoni različitih tipova, otvoreni i zatvoreni, vagonima sa posebnim konstrukcijom, plato – vagoni, cisterne itd.

Konvencionalni prevoz se obavlja sa međunarodnim vozovima (EUC vozovi), brzi prevozni vozovi sa režimom prevoza B, direktni prevozni vozovi i oni u grupe, kružni vozovi i industrijski prevozni vozovi.

KOMBINOVANI PREVOZ

Kombinovanim prevozom se podrazumevaju posebne prevozne jedinice u saobraćaju sa najmanje dve kružne grane u mestima spajanja saobraćajnica sa raznim granama gde se ne manipuliše robom.

Kombinovani prevoz gledano u celini ujedinjuje prednosti železničkog i drumskog saobraćaja. Glavni zadatak je orijentacija drumskog saobraćaja na onaj železnički, kako bi se oslobodili i smanjili preopterećenja na putevima, smanjile saobraćajne nesreće, štednje goriva, racionalnije korišćenje prostora, smanjenje zagađenja životne sredine i smanjenje buke. U različitim kružnim mestima spajanja prevozne jedinice od jednog na drugi prevoz se vrše savremenom opremom.

Kombinovani prevoz se zasniva na saradnji između različitih partnera u logističkom lancu kao što su organizacije železničkog prevoza, domaći i međunarodni kružni operateri, organizacije špedicije, organizacije drumskog prevoza, brodski prevoz, industrijski proizvođači, pomorski agenti lučkih organizacija kao i terminali kontejnera.

Na osnovu svojih  mogućnosti, kombinovani prevoz donosi korist za organizacije, što je načelo i temelj aktivnosti.

Sa uspostavljanjem bezbednosti, brzine, poverenja i koristi, lanac prevoza zadovoljava zahteve korisnika prevoza.

Uz smanjenje zagađenja životne sredine, smanjenje buke, uštede energije i smanjenje ekstremnih troškova što izaziva promenu delatnosti i odgovara opštim interesima društva.

Prevoz kamiona sa prikolicom ili polu-prikolicom se vrši niskim vagonima, vučna vozila se ne razdvajaju ali se prevoze kao celina, dok se vozač prevozi u posebnim vagonima namenjenih za prevoz putnika, obično u vagonima za spavanje.

KONTEJNERSKI TERMINAL

Železnički terminal za robu u Miradiji (Dobrevi) prima i šalje robu za železnički i drumski saobraćaj. U stvari, to se može uzeti kao nastavak železničkog saobraćaja, pošto omogućava isporuku robe na vašu adresu preko drumskog prevoza preko najkraćeg puta drumskog saobraćaja. Terminal za utovar – istovar robe železnicom se nalazi u prevoznoj stanici u Miradiji i odande upravljaju Kosovske Železnice.

Više informacija može se naći na stranici terminala.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!