Na Kosovu se vozačke dozvole izdaju za ove kategorije i pod kategorije za upravljanje motornih vozila i dodatnih vozila koja uključuju: A1, A, B, C1, C, D1, D, B + E, C1 + E, C + E, D1 + E, D + E, kategorije T.  L. M.

– Pod kategorija A1 – laki motocikli, čija radna zapremina ne prelazi 125 cm3 i snage koja ne prelazi 11 KS

– Kategorija A – motocikli do 25, koji ne prelaze 0,16 kV/kg

– Kategorija A -pravo da upravlja svim vrstama motocikla (bez ograničenja snage), neće se izdati dok vozač nema dve godine iskustva u motociklu do 25 KS, ne prelazi 0,16 KS/kg „direktan pristup“ za kategorija A neograničen,  moguće za vozače starosti 21 godina.

– Kategorija B – motorna vozila čija masa ne prelazi 3500 kg, oni imaju osam (8) sedišta, izuzev vozačkog sedišta, sa prikolicom koja ne prelazi 750 kg, ili prikolicu koja prelazi iznos od 750 kg, pod uslovom da maksimalna težina tereta ne prelazi težinu  vozila, bez tereta i maksimalno dozvoljene  težina vozila koje se vuče ne prelazi 3500 kg.

– Kategorija B – motorna vozila sa automatskim menjačem.

– Pod kategorija B1 – Tricikl i cikli  na četiri točka motorne aktivnosti.

– Kategorija B + E – kombinacije koje se sastoje od vučnog vozila kategorije B sa prikolicom koja prelazi iznos od 750 kg, koja prevazilazi praznu težinu vučnog vozila i maksimalna mera grupe ne prelazi težinu od 3500 kg . 91

– Pod kategorija C1 – motorna vozila preko 3500 kg i do 7500 kg sa prikolicom koja ne prelazi 750 kg.

– Pod kategorija C1 + E – kategorije motornih vozila sa prikolicom za kretanje preko 750 kg, pod uslovom da dozvoljena veličina prikolice ne prelazi nenatovarenu  masu vučnog vozila i maksimalno dozvoljena kombinacije ne prelazi 12000 kg.

– Kategorija C – Motorna vozila preko 3500 kg sa prikolicom čija masa meri ne prelazi 750 kg.

– Kategorija C + E – Motorna vozila preko 3500 kg sa prikolicom koja prelazi prikolicu na 750 kg.

– Pod kategorija D1 – minibusi sa više od 8 do 16 sedišta, izuzev vozačkog sedišta.

– Pod kategorija D1 + E – minibusi sa prikolicom mase veće od 750 kg, pod uslovom da maksimalno dozvoljena  masa prikolice ne prelazi neopterećena masu vučnog vozila i da maksimalno dozvoljena kombinacija ne prelazi 12000 kg. Prikolica ne treba da se koristi za prevoz putnika.

– Kategorija D – autobusi sa više od osam sedišta, izuzev vozačkog sedišta sa prikolicom čija masa ne prelazi 750 kg.

– Kategorija D + E – autobusi sa više od 8 sedišta, izuzev vozačkog sedišta, sa prikolicom koja prelazi iznos od 750 kg.

– Kategorija T – traktor sa prikolicom

– Kategorija M -motokultivatori, motocikli, mopedi.

– L Kategorija – radna vozila.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!