Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR

Pored ovlašćenja propisanih statutom, Upravni odbor je odgovoran za kontrolu i upravljanje poslovima i imovinom Organizacije. Upravni odbor radi u skladu sa svakom namerom organizacije.

 

UPRAVNI ODBOR IMA I OVA SLEDEĆA OVLAŠĆENJA:

- Da predstavlja i deluje u ime Organizacije sklapajući ugovore sa potpisom dva direktora, da imenuje i bira predstavnike, da definiše ovlašćenja i dužnosti svakog predstavnika.

- Upravni odbor se  sastoji od članova Organizacije. Oni su izabrani od strane Skupštine Organizacije većinom glasova. Svaki direktor će služiti za period od jedne godine.

- Upravni odbor ima najmanje tri člana: predsednik, sekretar i blagajnik.

- Članovi Upravnog odbora mogu biti birani uzastopno.

- Članovi Upravnog odbora mogu biti razrešeni  pre isteka mandata glasovima GGS-a ili VGS-a Skupštine Organizacije

 

SASTAV ODBORA

Upravni odbor se sastoji od predstavnika ovih ministarstava ili organizacija :

-Tempulli

-AMRKS

-Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije

-Ministarstvo unutrašnjih poslova

-Ministarstvo bezbednosnih snaga Kosova

-Ministarstvo Infrastrukture

-Policija  Kosova.

 

SLUŽBENICI

Ako je potrebno, Upravni odbor će imenovati službenika ili zaposliti ljude koji će preuzeti  svakodnevno vođenje organizacije.

Službenici će biti zaposleni pod pismenim ugovorom koji navodi sve prihodi i druge dobrobiti koji se isplaćuju službenicima. Sva plaćanja moraju biti razumna i mora da se plati samo za rad obavljen u Organizaciji.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org