Drumski prevoznici robe koji nisu registrovani na Kosovu (strani) ne mogu da funkcionišu na teritoriji bez posebne dozvole za ulazak i tranzit, bez dozvole za tranzit, osim vozila KFOR-a, UNMIK-a i operatera drumskog prevoza koji imaju robu, koja ima  ili CEMT dozvolu ili koja su regulisana  bilateralnim sporazumima.

Sve usluge prevoza imaju pravni osnov, ili su predviđene administrativnim uputstvima (AU) Ministarstva za infrastrukturu, koja definišu određene radnje u prevoz putnika. Profesionalne usluge u vezi sa operaterima drumskog saobraćaja u putničkom prevozu putnika autobusom, slobodan prevoz putnika autobusom, prevoz za sopstvene potrebe putnika, taksi prevoz, prevoz za ulazak i tranzit preko teritorije Kosova.

PRAVNE DEFINICIJE IMAJU OVO ZNAČENJE:

“Dozvola za prevoz” –podrazumeva određeni čin ovim zakonom ili međunarodnim sporazumom na osnovu kojeg se vrši drumski prevoz putnika i roba.

“Međunarodni sporazum”– podrazumeva  svaki bilateralni ili multilateralni sporazum koji obavezuje Kosovo i koji se odnosi na prevoz u drumskom saobraćaju.

“Prevoz u drumskom saobraćaju” – označava svaki prevoz putnika ili robe, uključujući vožnju vozilom, praznim ili istovarenim.

„Prevoznik“ – označava bilo koje fizičko ili pravno lice, ili stranog državljanina koji ima licencu za obavljanje delatnosti drumskog saboraćaja.

„Strani prevozni operater“ – označava bilo koje fizičko ili pravno lice koji je  u posedu državne dozvole za nošenje ili prevoz  robe i koji vrši prevoz za sopstvene potrebe, a sedište / prebivalište je u drugoj državi.

„Tranzitni prevoz“ – označava prevoz putnika ili robe preko teritorije Republike Kosovo, bez ulaska ili izlaska putnika, odnosno utovara ili istovara robe na Kosovu.

„Tarifa“ – dokument koji sadrži cenu u vezi sa pružanjem ostalih prevoznih usluga.

„Robni terminal“ – označava objekat sa pratećim objektima povezan sa pružanjem usluga primanja i izdavanja prevoznih vozila prevoznih operatera.

„Odgovorno lice“ – označava lice u čije ime je vozilo registrovano ili u čije ime je potrebno vozilo da se registruje na osnovu Zakona br . 02./L- 70 za bezbednost u drumskom saobraćaju.

„Vozilo“ – označava motorno vozilo sa snagom (uključujući i automobile, kombi vozila, komunalna vozila, minibuseve, autobuse, kamione, traktore i prikolice, koji se kreće na ulicama, osim za vozila koja se kreću po šinama.

„Strani vozilo“ – znači sva vozila registrovana van teritorije Kosova.

„Ekološka taksa“ – označava godišnju ekološku taksu koju plaćaju sva vozila registrovana u Republici Kosovo i ona koji uđu na teritoriju Republike Kosovo.

„Putna taksa“ – označavaju godišnju taksu za strana vozila drumskog saobraćaja registrovana van Republike Kosova.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!