STANJE BEZBEDNOSTI NA PUTU DOSTA ZABRINJAVAJUĆE KAO POSLEDICA SAOBRAĆAJNIH NESREĆA

Priština, 18. septembar 2015.

 

Što se tiče saobraćajnih nesreća u zemlji, prvo šesto mesečje ove godine se  karakteriše sa jednom većom bezbednošću na putu u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Ova i druga pitanja koja su u vezi sa bezbednošću na putu,  danas su diskutovane na sastanku koji je održan od strane članova Foruma Kosova za bezbednost na putu, gde su učestvovali predstavnici Policije Kosova, Snage Bezbednosti Kosova, Ministarstva obrazovanja nauke i tehnologije, Ministarstva  infrastrukture, Tempulli, AMRKS, OEBS, UNHCR, Roditeljski savet Kosova, Savet nastavnika Kosova i Forum Šofer Instruktora Kosova. Svi su jednoglasno izrazili zabrinutost sa stanjem bezbednosti na putu. Septembar je najgori mesec ove godine, što se tiče žrtava u saobraćaju, samo u toku ovih dana je bilo 14 smrtnih slučajeva, dok prošle godine u mesecu septembru je bilo 10 žrtava u saobraćaju.

Skoro svi prisutni u njihovim govorima su imali dosta primedbi u dosadašnjem ne radu Ministarstva infrastrukture kao institucije koja ima zakonski mandat za bezbednosti na putu u zemlji. Oni su uporno zahtevali da konačno Nacionalni savet za bezbednost u saobraćaju pozove sve mehanizme radi analize stanja bezbednosti na putu koja je nažalost iz dana u dan sve gora.

Ovom prilikom su navedene i aktivnosti koje će Forum imati ove godine ali i u narednim godinama. Sledeća aktivnost je određena za 15. novembar 2015. gde će se obeležiti Međunarodni Dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća.