Skupština organizacije

Skupština organizacije je najviši organ. Sastoji se od svih članova organizacije.

Skupština organizacije snosi odgovornost za politiku i finansijska pitanja organizacije.

Skupština bira članove odbora direktora organizacije, kao i usvaja godišnje izveštaje o aktivnostima organizacije i godišnje finansijske izveštaje.

Skupština Organizacije može delegirati bilo koju odgovornost Odboru direktora ili bilo kog drugog organa ili zaposlenog u organizaciji, odlukom većine svojih članova.

SEDNICE SKUPSTINE ORGANIZACIJE

Skupština organizacije se sastaje najmanje jednom godišnje na Godišnjoj generalnoj sednici (GGS) na kojoj se procenjuju i odobravaju sredstva, obaveze, prihodi i troškovi programa za naredne godine.

Skupština organizacije može takođe održati i vanredne  generalne sednice sastanke (VGS) na zahtev polovine članova ili upravni odbor.

Pismeno obaveštenje o GSS i VGS, uključujući datum i mesto sastanka, zajedno sa dnevnim redom sastanka će biti distribuirano svim članovima organizacije najmanje sedam dana pre sastanka.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale

Moti

13º C Prishtinë
21º C Pejë
13º C Prizren
13º C Gjilan
13º C Mitrovicë
13º C Ferizaj
20º C Tiranë
15º C Shkup
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

Email: info@amrks.org