SASTANAK KOSOVSKOG FORUMA ZA BEZBEDNOST NA PUTEVIMA

Priština, 5. decembar 2018.  godine

Kosovski forum za bezbednost na putevima je danas održao svoj redovni sastanak, na kojem je razgovarano o toku i o ostvarenim rezultatima sprovedenih aktivnosti tokom 2018. godine,  kao i o Akcionom planu o aktivnostima koji će se  sprovoditi tokom naredne godine.

Zahvaljujemo se svim članovima koji su danas bili prisutni i koji su svojim stručnim znanjem i iskustvom doprineli otvorenim diskusijama u vezi sa trenutnim stanjem bezbednosti na putevima u zemlji i konkretnim merama koje treba preduzeti kako bi se osiguralo bezbedno kretanje na putevima za sve kategorije učesnika u saobraćaju.