INSTRUKTOR VOŽNJE

Programi za instruktora vožnje, kako da postanem instruktor vožnje?

Vaš spontani izbor i za ovaj program, za sve kategorije vožnje A1, A, A, C1, C, D, D1, B+E, C1+E, C+E, D1+E, i D+E, M, L i T.

CILJ OBUKE

Tempull od 2006. godine organizuje i školovanje-obuku kandidata za instruktora vožnje za sve kategorije.

Obučavanje osoblja za instruktora dopunjuje mozaik u saobraćaj. Kandidati nakon uspešnog završetka ovog školovanja, će im prenositi veštine i njihovo iskustvo kod početnih kandidata za vozače motornih vozila svih kategorija. Mnogi podaci govore u prilog potrebi za sto brži početak obuke takvih instruktora, od kojih ćemo naglasiti činjenicu da danas na Kosovu cirkuliše preko 600.000 različitih vozila u saobraćaju, veliki broj kojima upravljaju lica koji ne poseduju vozačku dozvolu, onda i drugu činjenicu da na takođe Kosovu rade preko 300 privatnih auto-škola.

NASTAVNI PREDMETI – TEORIJSKI DEO

– Osnove nastavne teorije – Didaktika

– Osnovi psihologije i etike u saobraćaju

– Osnove komunikacije na albanskom jeziku

– Pravila i bezbednost u saobraćaju

– Poznavanje motornih vozila

NASTAVNI PREDMETI – PRAKTIČNI DEO

– Vožnja motornog vozila

– Lična vožnja motornog vozila

– Didaktička vožnja motornog vozila

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:

– Svedočanstvo srednje škole

– Diploma srednje škole

– Lična karta Republike Kosova

– Vozačka dozvola Republike Kosova

– Lekarsko uverenje za Instruktora

– Potvrda od opštinskog suda

– Iskustvo u vožnji uz posedovanje vozačke dozvole najmanje tri godine

Profesionalni program obuhvata sledeće predmete

Teorijski deo:

1. Osnove nastavne teorije (Didaktika-Andragološke)

2. Psihologija i etika u saobraćaju

3. Osnove komunikacije na albanskom jeziku

4. Pravila i bezbednost u saobraćaju

5. Poznavanje motornih vozila

Praktični deo:

1. Vožnja motornog vozila

2. Didaktička vožnja motornog vozila

Motiviše se žensko konkurisanje.

ŠTA TREBA DA ZNAMO…

Predavanja se održavaju u periodu od tri meseca

Radno vreme određuje se u dogovoru sa kandidatima

Uglavnom predavanja se održavaju subotom i nedeljom

Školovanje za instruktora vožnje organizuje se sa vežbama od praktični deo (16 sati vožnje)

Nakon uspešnog završetka školovanja u programu za instruktore vožnje izdaje se profesionalni sertifikat.

SEMINARE ZA INSTRUKTORE

Program za organizovanje seminara, obučavanje i trening za licencirane instruktore vožnje,  i profesionalni predavači auto-škole.

Ovi programi su razvijeni na osnovu administrativnim uputstvima Br. 2008/11, Br. 2008/5, i Br. 2008/9 od MTPT.

ORGANIZOVANJE SEMINARA

Organizovanje i razvoj obaveznih seminara radi se po posebnim programom izrađenog od Tempula i odobreni od strane MI.

Tempul kao ovlašćena institucija od strane MI, organizuje seminare za sve licencirane instruktore vožnje koji praktikuju profesiju šofera i instruktora.

CILJ

Seminari imaju u cilj unapređenje i proširenje znanja licenciranih instruktora i posebno su namenjeni instruktorima za ispunjavanje zakonske uslove za obnavljanje licence od MI.

USLOVI ZA ORGANIZOVANJE SEMINARA

Seminari se održavaju najmanje dva puta u toku jedne kalendarske godine, u skladu sa  utvrđenim planom, na osnovu broja instruktora za koji su seminari obavezujući u cilju ispunjavanja uslova za ponovno licenciranje.

Predavači na seminarima su dokazani instruktori u struci, specijalisti u oblast, sertifikovani profesionalci u specifičnim oblastima od obuke vozača za vozačku dozvolu.

Potrebna dokumenta

– Aplikacija

– Uplatnica

– Dokaz o profesionalnoj pripremi za instruktora vožnje (licenca ili potvrda od Ministarstva za Infrastrukturu)

– Vozačka dozvola

– Važeća lična karta

Seminare i procene ishoda učenja vozačkih instruktora razvija Tempul

MI vodi procedure licenciranja vozača instruktora

Pravo na učešće imaju samo licencirane osobe za vozač instruktor

Šta nakon završetka seminara

Vozač instruktori koji se proverava da su bili redovni na seminar, nakon završetka seminara dobiće sertifikate učešća.

PREDAVAČI U AUTO ŠKOLE

Program stručnog predavača u auto-škole

Ovi programi su razvijeni na osnovu administrativnim uputstvima Br. 2008/11, Br. 2008/5, i Br. 2008/9 od MTPT

CILJ PROGRAMA

Cilj ovog programa je da se utvrdi program stručnog ispita, procedure izdavanja dozvola za profesionalnog predavača za obuku kandidata iz teorijskog dela za vozačku dozvolu.

PROGRAM STRUČNOG ISPITA OBUHVATA:

– Odredbe koje se odnese na obuku kandidata za vozača;

– Odredbe saobraćaja i pravila bezbednosti;

– Psihologija učenja kandidata za vozača;

– Didaktika;

– Tehnika komunikacije;

– Poznavanje motornih vozila;

– Metode učenja.

Dokumentacija za polaganje stručnog ispita

– Za polaganje stručnog ispita kandidat mora da podnese sledeće dokumente:

– Aplikaciju;

– Uplatnicu;

– Dokaz o profesionalnoj pripremi;

– Vozačku dozvolu;

– Ličnu kartu ili pasoš.

Organizovanje stručnog ispita

STRUČNI ISPIT SE ORGANIZUJE U TRI DELA:

pismeni test

prezentacija teme (nastavnog časa)

Usmeni odgovori

Šta nakon završetka ispita

Kandidatu koji položi ispit u celini izdaje se sertifikat koji važi sve dok se ne izdaje dozvola.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!