POZIV ZA DODATNU PAŽNJU TOKOM KRETANJA NA PUTU POVODOM POČETKA NOVE ŠKOLSKE GODINE.

Kosovo je i dalje pod uticajem fenomena velikog broja saobraćajnih nesreća. Kao i prošlih godina (pogotovo tokom letnjih meseci), kao posledica velikog broja saobraćajnih nesreća u velikoj meri je smanjena bezbednost kretanja građana na putevima zemlje.

Kretanje na putu svakog učesnika predstavlja izazov u sebi sa kojim se građani svakodnevno suočavaju. Takođe, početkom nove školske godine saobraćaj postaje gušći i shodno tome nesigurniji za decu.

Kao i prošle godine, i ove godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije zajedno sa Koledžom  primenjenih tehničkih nauka-Tempulli, Kosovskim forumom za bezbednost na putevima i Kosovskim udruženjem motorizacije-AMRKS, pozivaju sve učesnike u saobraćaju da povećaju pažnju tokom kretanja na putu.

Ovaj poziv za povećanje bezbednosti na putevima je upućen svim vozačima motornih vozila da budu oprezni i da se u potpunosti pridržavaju pravila i saobraćajnih znakova.

U školskim sredinama treba povećati pažnju da bi se povećala bezbednost dece na putu od kuće do škole i obratno. Od dece se traži dodatna pažnja i oprez prilikom prelaska ulice i kretanja u grupama.

Roditeljima se savetuje da svoja vozila parkiraju daleko od škole i da hodaju do škole, u protivnom, pored stalnog blokiranja puteva u blizini škola, oni nehotice ugrožavaju bezbednost učenika.