OPREZ TOKOM VOŽNJE PO MAGLI.

Priština, 23. novembar 2018.

Vožnja vozila tokom jesenjih i zimskih meseci kao posledica promene sezonske temperature je rizična, stoga svi šoferi trebaju biti oprezni. Tokom ovog perioda uz prisustvo magle na putu vožnja je rizična jer vidljivost je smanjena i ovo može doprineti prouzrokovanju  saobraćajnih udesa. Kako bi uvek bili bezbedni tokom vožnje, Kosovsko Udruženje motorizacije AMRKS pruža ovih pet saveta za vožnju po magli:

1. Usporite. Ako ne možete videti put gde ste se usmerili, zaustavite vožnju i  uklonite vaše vozilo od puta. Ukoliko vidljivost je ograničena zbog magle smanjite i uskladite vašu brzinu prema putnim uslovima jer prisustvo guste magle maskira osećaj brzine tokom vožnje.

2. Korišćenje kratkih svetla. Kada je vidljivost ograničena, prirodna tendencija jednog vozača je da uključi duga svetla. Vožnja vozila sa uključenim dugim svetlima odražava se od magle i može se vratini na vaše vozilo.

3. Koristite maglena svetla. Ukoliko vaše vozilo ima ta svetla ovo će vam pomoći da se osvetli put pred vama i ova svetla čine vaše vozilo vidljivim za ostale šofere. Nekoliko vozila imaju i zadnja maglena svetla koja pomažu šoferima koji su iza vas, da vas vide i u većoj razdaljini.

4. Za orijentisanje tokom vožnje po magli koristite desnu liniju pored trotoara kao smernicu. U gustoj magli, orijentišite se na označene linije sa desne strane puta kao smernice.  Ne koristite kao smernicu belu liniju na sred puta jer ako to uradite bićete ugroženi s time što će te biti bliže vozilima koja dolaze sa suprotne strane, koja imaju iste poteškoće jer ne vide dovoljno gde idu.

5. Nemojte stati na putu kada ne možete videti gde idete iako je prirodna reakcija da usporite brzinu ili zaustavite vozilo. Po magli, nikad nemojte stati na putu. Nađite jedno bezbedno mesto van putne trake kako bi ste zaustavili vaše vozilo, što dalje moguće od saobraćaja i isključite svetla. Ostavljanje uključenih svetla može obmanuti ostale vozače koji su iza vas jer kada vide oni uključena svetla vašeg vozila misliće da ste u pokretu na putnoj traci i to može prouzrokovati saobraćajnu nesreću.