“ODREDNICA ALBANIJE PREMA EU PUTNOJ BEZBEDNOSTI”

Tirana, 6. jul 2016. godine

Ovog puta je bila Tirana mesto gde su se skupili nacionalni i međunarodni stručnjaci kako bi diskutovali vezano za putnu bezbednost. Ova aktivnost je bila još jedna dodatna mogućnost za razmenu znanja i iskustva između učesnika.

Sa njihovim prezentacijama doprineli su ministar transporta Albanije, gdin. Haxhinasto, predstavnici  Svetske Banke, Politehničkog Univerziteta u Tirani, Direktor saobraćajne policije, Ministar unutrašnjih postova Albanije, TAP predstavnici, SHELL, NAVAK centar za obuke Srbija, Inter-Albaninan kompanija za osiguranje, Tehnički Univerzitet Atine, Grčka, Generalni Direktor Direkcije za puteve iz Albanije, AMRKS, Univerzitet La Sapienca Rim, Regionalni menadžer za Opel jugoistočna Evropa, Univerzitet Aleksander Moisiu, itd.

Pokrovitelji ove konferencije su  Avis Rent A Car Albania  i TAP (Trans AdriaticPipeline).