MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “BEZBEDNOST NA PUTU I PUT KA EU”

Priština, 23. januar 2014. godine

 

Međunarodna konferencija “Bezbednost na putu i put ka EU” održana prethodne nedelje u Prištini, tačnije 22. i 23. januara 2014. godine, okupio je oko 100 učesnika iz zemlje, regiona i Evrope. Tokom dva dana trajanja konferencije, od strane govornika konferencije u četiri odvojena panela, diskutovani su profesionalni aspekti u vezi sa bezbednošću na putu, saobraćajem i transportom.

Konferenciji su njihovim govorima i prezentacijama doprineli i predstavnici relevantnoj domaćih i međunarodnih institucija. Vladine institucije su zastupale (na nivou zamenika ministara), Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok je u ime Ministra MONT-a, govorio šef kabineta ovog Ministarstva. Od drugih domaćih institucija učestvovali su Kosovska policija, Sudski Savet Kosova, Kosovski forum za bezbednost na putu, Kosovska kancelarija osiguranja, Kompanije sa industrije osiguranja na Kosovu, Kancelarija generalnog revizora, Koledž Tempulli, Fakultet mašinskog inženjerstva Univerziteta u Prištini, Kosovska asocijacija motorizacije – AMRKS, Federacija kosovskih auto škola, Savet učenika Kosova, Savet nastavnika Kosova, itd.
Međunarodne institucije akreditovane u Prištini, kancelarija EU-a, Ambasada Austrije, OEBS, ALBACH, ICITAP.
Učenici iz regiona bili su Nacionalni Savet z a bezbednost na putu Republike Makedonije i Albanije, Centar akreditovan od strane IRU Academy, AMERIT iz Republike Makedonije, Asociacija osiguranja iz Albanije, Albanski auto klub iz Albanije, Tehnički univerzitet Beča, Austrijski Savet za bezbednost na putu (KFV), TUV Austrija, Asociacija Promotrans iz Francuske, Auto moto savez Slovenije (AMZS), IRU- Međunarodna akademija transporta iz Švajcarske, SPMUDA International, itd.
Konferencija je imala veoma prenatrpanu agendu gde su njihovim diskusijama i prezentacijama doprineli 27 govornika, 11 domaćih i 16 sa regiona i Evrope. Nakon diskusija tokom konferencije date su i završne preporuke, koje će se poslati domaćim i međunarodnim institucijama koje su odgovorne ili mogu doprineti bezbednosti na putu, saobraćaju i transportu.
Tokom ove konferencije, predstavnik KFV-a (Austrijski Savet za bezbednost na putu) profesor Hauger, potpisao je Sporazum o saradnji, u ime CSE-a (Connect South East) sa Koledžem Primenjivih tehničkih nauka „Tempulli“ i sa Kosovskim savetom motorizacije AMRKS.
U nastavku možete naći prezentacije sa konferencije.