KOSOVSKI FORUM ZA BEZBEDNOST NA PUTEVIMA SASTAO SE DANAS KAKO BI RAZMOTRIO STANJE BEZBEDNOSTI PUTEVA U ZEMLJI

Priština, 24. Decembar 2015.

 

Na današnjem završnom sastanku kosovskog Foruma za bezbednost na putevima detaljno su predstavljane sve godišnje aktivnosti koje su sprovedene širom zemlje tokom godine. Između ostalog, svi partneri su izrazili zabrinutost u vezi nivoa bezbednosti u zemlji, kao i broja saobraćajnih nesreća koje se već smatraju alarmantnim u pogledu njihovog broja i posledica.

Tokom ovog sastanka, članovi kosovskog Foruma za bezbednost na putevima pozvali su institucije koje su nadležne za bezbednost na putu da konačno preduzmu konkretne aktivnosti i da, u saradnji sa drugim odgovarajućim mehanizmima, sprovode kaznene mere, kako bi obezbedili sigurno okruženje za sve učesnike u saobraćaju. Istovremeno, apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da u svakom trenutku budu oprezni, naročito sada u zimskom periodu i pred sezone praznika.