KOSOVSKA POLICIJA DODELILA ZAHVALNICU KOSOVSKOM FORUMU ZA BEZBEDNOST NA PUTEVIMA

Priština, 30. decembar 2015. godine

 

Policija Kosova/Divizija za drumski saobraćaj je dodelila Kosovskom Forumu za bezbednost na putevima zahvalnicu za njihov doprinos u organizovanju aktivnosti koje za glavni cilj imaju poboljšanje bezbednosti na putevima. Ova Zahvalnica je nesumnjivo najvredniji poklon ove godine, jer je ponosno kada se slične aktivnosti poštuju i procenjuju od strane naj poverljive institucije u zemlji.

Ovom prilikom se Kosovski Forum za bezbednost na putevima zahvalio svim članovima na njihovom kontinuiranom doprinosu u realizaciji naših ciljeva, jer samo zajedno možemo da učinimo više da građanima ponudimo veću sigurnost u saobraćaju.