I PREDSTAVNICI SA KOSOVA TAKOĐE UČESTVUJU NA KONFERENCIJI O BEZBEDNOSTI NA PUTEVIMA U BUGARSKOJ

Sofija, Bugarska 27. marta 2018

Federacija puteva Bugarske, zajedno sa Međunarodnom federacijom puteva i Evropskom federacijom puteva, je organizovao međunarodnu konferenciju o bezbednosti na putevima „Nove tehnologije, svetske i evropske prakse“.

Ova konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva za regionalni razvoj i javne radove (MRRJR), Agencija za putnu infrastrukturu (API) i Predsedništvo Bugarske Evropske unije. Konferencija je bila otvorena od strane g. Nikolaj Nankov, ministra za regionalni razvoj i javne radove a govorili su desetine govornika i pravi međunarodni i bugarski eksperti koji će predstaviti uspešna međunarodna iskustva, dobre prakse, inovativne tehnologije i moguća rešenja za poboljšanje bezbednosti na putevima i za smanjivanje broja žrtava na putevima.

Konferencija je imala oko 350 učesnika iz različitih zemalja i kontinenata pružajući jedinstvenu platformu za dijalog po ovom pitanju među svim zainteresovanim stranama na regionalnom, evropskom i globalnom nivou- uključujući ovde i vladine institucije, nevladinog sektora, akademske krugove i druge.

Ova konferencija u isto vreme je podržana od strane međunarodnih institucija kao što je Međunarodna federacija puteva, Evropska federacija puteva, EuroRAP, itd.

Sa Kosova u radu ove konferencije učestvuju predstavnici Kosovskog foruma za bezbednost na putevima gđa. Shpresa Mulliqi, visoka zvaničnica, Misija OEBS-a na Kosovu, major Jeton Rexhepi, iz Policije Kosova i g. Muhamed Krasniqi sa koledža „Tempulli“.