I KOSOVO JE SASTAVNI DEO GLOBALNE KAMPANJE #SAVEKIDSLIVES, ZA BEZBEDNOST DECE NA PUTU

Priština, 4. juni 2015.

 

Centralna manifestacija u okviru trećeg izdanja takmičenja škola ”Bezbednost na putu”, održana je danas, 4. juna. Ova aktivnost je organizovana od strane Ministarstva obrazovanja nauke i  tehnologije u saradnji sa Koledžom Tempuli, Policijom Kosova, AMRKS, Forumom Kosova za bezbednost na putu i podržana je i od strane Kosovskog birova osiguranja i opštine Priština.

Njen glavni cilj je podizanje svesti i važnost prepoznavanja saobraćajnih znakova i pravila za sve učenike Republike.

Na otvaraju ove aktivnosti su učestvovali predstavnici sa najviših nivoa države i to g. Arsim Bajrami – Ministar obrazovanja nauke i tehnologije, g. Nazmi Jashari i g. Fidan Rekaliu –savetnik ministra za Infrastrukturu, pukovnik Sheremet Ahmeti  iz Policije Kosova, predstavnici iz Evropske unije na Kosovu i predstavnici drugih  institucija zemlje.

Ministar Obrazovanja nauke i tehnologije  g. Arsim Bajrami je rekao da je takav oblik obrazovanja veoma važan u stvaranju obrazovanja građana oko pravila u saobraćaju. Dok organizator ovog događaja g. Muhamed Krasniqi je naglasio da je zadovoljan što su naše aktivnosti uticale na stvaranju jednog bezbednijeg okruženja za našu decu.

Osim takmičenja biciklima, danas su se odvijale i druge aktivnosti, koje se odnose na bezbednost na putu i deo su međunarodne  kampanje #SaveKidsLives, i to:

– distribucija i potpisivanje Izjave dece iz celog sveta koja je njihov poziv upućen odraslima i institucijama da urade više da omoguće njima slobodno kretanje ,

– građani će imati mogućnosti da pišu jedan kratak moto koji se odnosi na bezbednost na putu i da realizuju fotografije, koje će se zatim postirati na veb stranici navedene kampanje.