ČETVRTO IZDANJE ŠKOLSKOG ČASOPISA “BEZBEDNOST NA PUTU”

Priština, 13. maj 2016.

Koledž primenjenih tehničkih nauka “Tempulli”, Kosovskog udruženja motorizacije– AMRKS  zajedno sa Ministarstvom obrazovanja ,nauke i tehnologije, i uz podršku  kosovskog Foruma za bezbednost na putu, Policije Kosova i opštine Priština, organizovali su četvrto izdanje školskog časopisa “Bezbednost na putu”. Deo ovogodišnjih aktivnosti su bile i 20 OSNŠ-a iz 6 opština Republike Kosovo (Priština, Lipljane, Uroševac, Vučitrn, Suva Reka i Mitrovica).

Na otvaranju centralne manifestacije školskog časopisa je govorio g. Muhamed Krasniqi, Direktor Koledža Tempulli, g. Lutfi Zharku, Ministar za infrastrukturu, gđa. Anila Statovci, Zamenica ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju i pukovnik Sheremet Ahmeti, iz Policije Kosova i ostali predstavnici iz domaćih i međunarodnih institucija i organizacija.

Ministar za infrastrukturu g. Lutfi Zharku je rekao da će Vlada Kosova nastaviti da i  dalje podržava ovu aktivnost koja je važna za decu Kosova. Dok, zamenica ministra u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, Anila Statovci Demaj, je rekla da MONT ima za obavezu da kontinuirano edukuje decu, ne samo u nastavi već i o životu.

Ovog puta su u republičkom takmičenju pobedili:

Prva grupa:

I. Ylli Haxha, O.S.N.Š. „Ismajl Qemajli“, južna Mitrovica

II. Gentrit Hyseni, O.S.N.Š U. „Lumni Surdulli“, gornje Gadimlje -Lipljane

III. Gresa Bruqi, O.S.N.Š. “ Ismajl Qemajli”, Priština

Druga grupa:

I. Vigan Havolli, O.S.N.Š. „Shkolla Model“, Priština

II. Deniz Azemi,  O.S.N.Š.“ Vezir Jashari”, Uroševac

III. Blinera Vlladi, O.S.N.Š. “Afrim Abazi”, Uroševac