Carinjenje vozila prema novoj odluci- nova akciza

Vlada Kosova je usvojila izmene u zakonu o akcizi koji je počeo da se primeni 1. jula 2011.

Dok norme carinske dažbine (10 %) i PDV (16%) ostaju iste i primenjuju se na vrednost vozila. Vrednost vozila (osim novih) se određuje od strane Carine Kosova preko međunarodnih kataloga o amortizaciji i vrednosti vozila.

PRIMER

Vozilo staro 12 godina koja ima motor do 2000 cc (kubika) sa procenjenom vrednošću od 2.500 evra se izračunava kao sledeće:

 

2500 x 10 % = 250 (carinska dažbina)

+ 1000 (akciza)

+ (2500 +1000 +250) x 16 % = 600 (PDV)

Ukupno dažbine = € 1850

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!