AMRKS UČESTVUJE NA GODIŠNJEM SASTANKU U OKVIRU PROJEKTA TRASACU

Beč, 6. april 2017.

Dana 6. april 2017. godine u Beču je održan treći godišnji sastanak u okviru TraSaCu- Traffic Safety Culture,  projekat koji je finansirala Evropska komisija, a koji ima za cilj da razvija kulturni pristup istraživanja za bezbednost u putnom saobraćaju i sprečavanje nesreća, dok partner sa Kosova u ovom projektu  je AMRKS.

Tokom sastanka svi partneri (Kosovo, Albanija, Turska, Grčka, Austrija, Holandija, Estonija, Finska, Virdžinija) su imali mogućnost da obaveste ostale u vezi sa svojim aktivnostima u toku prethodne godine i o planovima za naredne aktivnosti.

Na sastanku se ujedno razgovaralo i o dosadašnjim dostignućima projekta i o poslu koji nas očekuje u poslednjoj godini u okviru TraSaCu, gde je najvažniji deo izrada priručnika koji će pomoći institucijama koje imaju mandat za angažovanje u poboljšanju bezbednosti na putevima na osnovu kulture bezbednosti u saobraćaju.