AMRKS OBELEŽAVA DRUGI MEĐUNARODNI SPORAZUM U RAZVIJANJU AKTIVNOSTI ZA BEZBEDNOST NA PUTEVIMA

Priština, 23. januar 2014. godine

Ovog puta sporazum je sklopljen sa Connect SEE iz Austrije, koja je međunarodna organizacija, osnovana u Beču, u Austriji, novembra 2013. godine. Ovom sporazumu su prethodili i sastanci realizovani u Albaniji tokom jesenji prethodne godine, između rukovodioca nekoliko članova Kosovskog Foruma za bezbednost na putevima i austrijskih zvaničnika. Cilj ovog Memoranduma o Razumevanju je da obezbedi jedan okvir za konstantno angažovanje u oblasti bezbednosti u saobraćaju, transporta i logistike u jugoistočnoj Evropi. To će se postići očuvanjem i povećanjem tehničke mogućnosti i profesionalnog razmenjivanja, kroz jedan kontinuirani program saradnje.

U skladu sa zajedničkim ciljem, obe organizacije su se složile da se potrude da intenzifikuju njihovu saradnju u zajedničkom interesu, kao što su:
Redovni kontakti koji će se uspostaviti između dve organizacije, u cilju institucionalizacije i očuvanja odnosa i kontinuiranom angažovanju radi rešavanja pitanja od zajedničkog interesa;
Zajedničke istraživačke aktivnosti;
Razmenjivanje materijala, publikacija i informacija u oblasti saobraćajne bezbednosti;
Organizovanje i učešće na predavanjima, konferencijama i drugim aktivnostima;
Teme zajedničkih aktivnosti, uslovi za korišćenje postignutih rezultata i mere za posebne posete, razmenjivanja i ostali oblici saradnje.