Aktivnosti

Forum za bezbednost na putevima (FBP) poštuje sve aktivnosti preduzete do sada, sa posebnim akcentom na ponašanje i bezbednost dece na putu. Aktivnosti koje su preduzete od strane naših institucija i lokalnih i međunarodnih organizacija svakako su imale pozitivan uticaj na povećanje bezbednosti na putevima. Posebno je značajan naporan rad nastavnika, roditelja, kao i Kosovske policije u edukaciji dece o bezbednom ponašanju na putu. Imajući u vidu da zajedno možemo da učinimo više da zaštitimo našu decu na ulicama, zajedno smo odlučili da započnemo novu kampanju koju smo nazvali "Bezbednost na putu".

Projekat “Bezbednost na putu”  u tri faze:

PRVA FAZA

Maj 2013. – aktivnosti u školama

Tokom meseca maja 2013. godine, sprovedene su  aktivnosti sa učenicima u 40 škola, odabranih od strane MONT-a, širom zemlje. Organizacija ovih aktivnosti sa učenicima u školama kroz rešavanje testova o saobraćaju, pre svega podrazumeva, uključivanje svih učenika u program učenja osnovnih veština i pravila ponašanja, slobodnog kretanja u  saobraćaju. Za kratko vreme, naše aktivnosti su zauzele pravo mesto u društvu i rad timova FBP-a, razvijen na terenu, imao je veliki odjek u školama. Za to treba zahvaliti posebno MONT-u  i opštinskim odeljenjima za obrazovanje u svim opštinama u zemlji.

U ovo testiranje su uključeni učenici na sledeći način:

Nacionalnost Učesnici Procenat

Albanci 2098 94.93%

Srbi 32 1.45%

Bosanci 47 2.13%

Turci 33 1.49%

Ukupno 2210 100%

MONT je izabrao škole i obezbedio jedan automobil i jednog vozača. Veličina ovih aktivnosti je u tome da su ove aktivnosti imale sveobuhvatan karakter,  gde smo uspeli da uključimo sve manjinske zajednice na Kosovu, kao i da pokrijemo škole u severnom delu Republike. Sve testove u A3 formatu (u boji na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom),  je odštampao Tempull, koji je ponudio i tri automobila i osoblje neophodno za razvoj ovih testova.

DRUGA FAZA

Jul – Avgust  2013. – realizacija deset televizijskih emisija

Tokom letnjih meseci, naše aktivnosti su bile usmerene na realizaciju druge faze projekta "Bezbednost na putu". Kroz televizijske emisije sa pozvanim stručnjacima u studiju i pravljenje specijalnih hronika na terenu u zavisnosti od teme koji se tretira, uspeli smo da se, za divno čudo, pozabavimo nekim ključnim zabrinutostima građana,  u pogledu nivoa bezbednosti na putevima za sve učesnike u saobraćaju. U saradnji sa KTV-om, tokom letnjih meseci, uspeli smo da sprovedemo neke programe u okviru redovne rubrike  za saobraćaj 'Bezbednosti na putu' obrađujući sledeće teme:

1) Predstavljanje projekta, u studio pozvan g. Muhamed Krasniqi,

2) Bezbednost dece u saobraćaju, hroniku pripremio KTV,

3) Saobraćajne nesreće, gost u studiju g. Baki Kelani,

4) Važnost kacige tokom vožnje, gost u studiju g. Niazi Kusari,

5 ) Vozila sa prvenstvom prolaza u saobraćaju, pozvani u studio dr. Haki Draguša  i g. Baki Kelani,

6) Beba  u kolima i auto sedišta za bebe, gosti u studiju gđa. Shpresa Mulliqi i g. Gazmend  Preteni,

7) Građani koji žive i rade u inostranstvu/gastarbajteri  i njihovi praznici na Kosovu, gosti u studiju  g. Muhamed Krasniqi i g. Gazmend Preteni,

8) Autoput, brzina i pravila, u studio pozvan  g. Jakup Hoti iz Ministarstva Infrastrukture,

9) Uticaj alkohola tokom vožnje, pozvan Prof. dr. Jusuf  Ulaj, profesor na Medicinskom fakultetu,

10 ) Svetleći znaci - semafori, pozvan g. Korab Šehu, inženjer saobraćaja i menadžer kompanije koja nadgleda rad uličnih semafora.

Sve ove emisije su dostupne za gledanje pogledaju na You tube, tražeći ’bezbednost na putevima’.

TREĆA FAZA

Septembar –Decembar  2013 – objavljivanje rezultata istraživanja razvijenih u školama u zemlji

Nastaviće se osmišljavanjem TV emisija, donoseći aktuelne teme u vezi bezbednosti na putevima.

Rezultati od vrednovanja znanja učenika u pogledu poznavanja odredbi Zakona o bezbednosti u saobraćaju, analizirani su tokom ovog meseca, a planirano je da se izađe sa zaključcima o nalazima iz ovog istraživanja i daće se odgovarajuće preporuke.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org