Festivali përqendrohet te të arriturat në zhvillimet tekniko-teknologjike të kohës përmes një qasje të re të trendëve globale që padyshim e kanë përfshirë edhe Kosovën.

Me dashje ose pa dashje, ky zhvillim është në varësi të plotë me teknologjinë e telefonave të mençur, rrjedhimisht bërjes të filmit edhe përmes këtyre telefonave.

Secili njeri ka diçka për të treguar, një përvojë personale apo familjare, shoqërore, shtetërore, apo globale dhe mënyra më e lehtë dhe më e kuptueshme për të rrëfyer përjetimin apo tregimin e tij/saj është përmes telefonit të mençur. Kamerat e instaluara dhe softuerët (aplikacionet) te këta telefona janë pajisje mjaftë praktike dhe jo shumë të kushtueshme.

Duke shfrytëzuar krijimtarinë artistike si mënyrën më të civilizuar për ringjalljen e ndërgjegjes qytetare për sigurinë e jetës, konsiderojmë se kështu krijojmë një urë më miqësore dhe një komunikim më të relaksuar në mes njerëzve në funksion të ruajtës të mirëqenies dhe sigurisë të jetës tonë.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!