Rregullat e Festivalit Ndërkombëtar të Filmit për Sigurinë e Jetës (LSIFF)

INTRO

LSIFF-ja e parë zhvillohet më 24-27 janar. 2019, organizuar nga AMRKS (në tekstin e mëtejmë “Organizuesi”).

Organizatori synon të motivojë, frymëzojë dhe promovojë prodhuesit e filmave, pavarësisht nga përvoja e tyre në fushën e filmit.

Duke hyrë në LSIFF, pjesëmarrësi (në vijim referuar si “Pjesëmarrës”) pranon rregulloret e mëposhtme në emër të tij dhe të anëtarëve të ekuipazhit të cilët gjithashtu mund të marrin pjesë.

KUSHTET E PJESEMARRJES

Konkursi është i hapur për të gjithë personat e aftë fizikisht dhe kontraktualisht.

Pjesëmarrja nuk lidhet me një vendbanim të caktuar.

DORËZIMI

Të gjithë pjesëmarrësit obligohen të kompletojnë formularin ne “FilmFreeway”. Dorëzimi i një filmi në LSIFF është i mundur deri më 12 janar 2019 në mesnatë (Koha Qendrore Europiane) nëpërmjet platformës filmfreeway.com

PËRJASHTIMI NGA KONKURSI

Organizatori rezervon të drejtën për të përjashtuar nga gara Pjesëmarrësit që kanë shkelur Rregulloren e Konkursit. Pjesëmarrësit që përpiqen të ndërpresin rrjedhën ose manipulimin e konkursit do të përjashtohen nga pjesëmarrja.

Filmi duhet të qëllojë tërësisht në një pajisje të lëvizshme (smartphones, tableta, GoPro) në video HD.

DSLR, kamerat kompakte nuk pranohen.

Mund të përdoren pajisje të shumëfishta të lëvizshme, por nuk mund të përfshihen pamjet e lëvizshme.

Prodhimet e huaja janë të mirëseardhura në çdo gjuhë, por titrat në anglisht janë të detyrueshme (filmat në anglisht nuk kanë nevojë për titra).

Çdo softuer për të redaktuar video dhe audio, si dhe korrigjimin e ngjyrave ose efekte speciale është e lejuar.

Përdorimi i pajisjeve shtesë është i lejuar, duke përfshirë (por pa u kufizuar në) mikrofonin e jashtëm, lente me kënd të gjerë, ndriçim, trekëmbësh, dorezë e fshesës, basmati cam.

Materiali me të drejtën e autorit nuk pranohet, përveç nëse ka leje me shkrim për ta bërë këtë. (LSIFF nuk mban përgjegjësi për ndonjë material të autorit të përdorur në mënyrë të paligjshme)

Filmi duhet të jetë një prodhim origjinal. Nuk mund të cenojë të drejtën e autorit, markën tregtare ose të drejtat e tjera të çdo individi. Filmat duhet të kenë hapësirë të plotë për të gjithë përmbajtjen, përfshirë muzikën

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!