Koncept

Forum za bezbednost na putevima (FBP), sastoji se od  jednog broja institucija,  lokalnih i međunarodnih organizacija, a osnovan je sa jedinim ciljem da se kroz podizanje svesti smanji broj nesreća, koje za posledicu  imaju gubitak života mnogih učesnika u saobraćaju, ili kao vozača, putnika ili pešaka. Forum, uz pomoć svih zainteresovanih, biće nosilac niza aktivnosti koje će biti projektovane i implementirane u okviru projekta "Bezbednost na putevima".

 

FBP je otvoren za saradnju sa svima onima koji su zainteresovani da preko svojih doprinosa naprave izmene  u bezbednosti saobraćaja na putevima. FBP je, na osnovu postojećih modela, međunarodno prihvaćenih i proverenih, "čuvari obrazovanja" svakog deteta u zemlji. FBP  ne namerava da stvori dualizam ili da konkuriše  bilo kojoj drugoj inicijativi u zemlji, ali će insistirati na saradnji i koordinaciji aktivnosti ove prirode.

 

Pošto projekat ima obrazovni i vaspitni i sadržaj, mi čvrsto verujemo da će uticati na veliki deo društva, posebno na decu i mlade,  kojima je i posvećen. Na ovaj način će se podići svest učesnika u saobraćaju o njihovoj ulozi i odgovornosti, što će direktno rezultovati u njihovom ponašanju, na osnovu sadašnjih pravila koja se sada  poštuju i praktikuju širom sveta.

 

Mi smo svesni da je ova inicijativa zahteva vreme i napore svih nas, od mališana koje treba da uputimo kako da se ponašaju u saobraćaju, do  onih koji kreiraju pravila i zakone, dakle za sve pa svi one koji izlaze na ulice. Ovaj cilj  bi trebalo da postigne ovaj projekat,  jer jedan deo života provodimo u saobraćaju, bilo kao  pešaci, kao putnici ili vozači vozila.

 

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org