Siguria si sfidë kyçe për transport të qëndrueshëm dhe mobilitet”

 

Siguria në rrugë është një sfidë e përbashkët për të gjithë dhe globalizimi pothuajse ka eliminuar kufijtë mes shteteve.

Në përputhje me Dekadën e Veprimit për Sigurinë në Rrugë 2011-2020 të OKB-së, me datë 20 Janar 2017, Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” dhe Asociacioni Kosovar i Motorizimit “AMRKS” organizojnë Konferencën e katërt ndërkombëtare:

“Siguria si sfidë kyçe për transport të qëndrueshëm dhe mobilitet “

Kjo konferencë mbështetet nga IRU Academy, European Transport Safety Council – ETSC, Centre for Transport and Logistics “Sapienza” – University of Rome dhe Forumi i Kosovës për siguri në rrugë.

Konferenca do bashkoj të gjithë palët e interesit të zotuara për përmirësimin e sigurisë në rrugë dhe zhvillimin e një qasje gjithëpërfshirëse dhe të përbashkët ndaj këtij problemi, me synim të shkëmbimit të praktikave më të mira nga programet efektive të veprimit për sigurinë në rrugë mes institucioneve lokale, rajonale dhe Evropiane, si dhe palët e interesit të angazhuara në çështjet e transportit dhe sigurisë në rrugë.

Konferenca e katërt ndërkombëtare “Siguria si sfidë kyçe për transport të qëndrueshëm dhe mobilitet ” do të mbahet me datë 20 Janar 2017, në Hotel SIRIUS në Prishtinë.

Ju njoftojmë se regjistrimi online për Konferencën e katërt ndërkombëtare “Siguria si sfidë kyçe për transport të qëndrueshëm dhe mobilitet” ka përfunduar.

Prezantimet

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!