Kategoritë:

  1. Programi i Konkurrencës “Mobile Short Film”
  2. Programi i Konkurrencës “Mobile Documentary Film”
  3. Programi i Konkurrencës “VLog Documentary Film”
  4. Programi i Konkurrencës “Diaspora Mobile Success Story”

 

Çmimet:

  1. Çmimi për filmin më të mirë “Mobile Short Film”
  2. Çmimi për filmin më të mirë “Mobile Documentary Film”
  3. Çmimi për filmin më të mirë “VLog Documentary Film”
  4. Çmimi për filmin më të mirë “Diaspora Mobile Succes Story”
  5. Çmimi special “Arif Krasniqi”
  6. Çmimi i publikut

 

Telefonat mobil janë një ndër shkaktarët më të mëdhenj të aksidenteve në rrugë dhe viteve të fundit më shumë flitet për ngasjen “nën ndikim të telefonit mobil” se sa për “ngasjen nën ndikim të alkoolit”. Festivali është një mundësi brilante që të ofrojmë një qasje të re për mënyrën e shfrytëzimit të telefonave mobil sepse ata përveç komunikimit mund të shërbejnë edhe për bërjen e filmit.  Dhe ja kështu duke promovuar këtë qasje të re,  telefonin mobil nga një shkaktar të aksidentit në trafik do ta promovojmë si një pajisje që kontribuon në parandalimin e aksidenteve në trafik.

Sigurisht që Festivali ju dedikohet më së shumti nxënësve dhe studentëve, pra brezit të kohës të cilët janë njohës të mirë të teknologjive të telefonave të mençur.

Të gjithë së bashku përmes një filmi për një siguri më të madhe në rrugë.

Abonohu për më të rejat nga ne!
-
Subscribe for our latest news!