“AMRKS” është mbështetës i Konferencës Evropiane “Korridoret për prosperitet të përbashkët”

Dubrovnik, Kroaci 22-24 Tetor 2018

Organizuar nga organizatat kryesore përfaqësuese të trafikut të rrugëve dhe mobilitetit, Konferenca Evropiane “Korridoret për Prosperitet të Përbashkët” do të shërbejë si platformë për të thelluar kuptimin e sfidave të rëndësishme me të cilat ballafaqohet sektori i infrastrukturës rrugore; zgjerimin e bashkëpunimit me akterë rajonal në sektorin rrugor dhe arritjen e konsensusit mbi masat kryesore të politikës, investimeve dhe masat e planfikimit.

Linku: http://erf.be/events/european-road-conference/