AMRKS pranohet në Aleancën Globale të OJQ-ve për sigurinë në rrugë

Prishtinë, 10 Shkurt 2015

Gjatë muajit Shkurt të këtij viti AMRKS zyrtarisht është pranuar si anëtare  në Aleancën Globale të OJQ-ve për sigurinë në rrugë, e cila është themeluar në vitin 2011 dhe sot  ka mbi 140 anëtar aktiv në 90 shtete të botës.

Qëllim kryesor i saj është që organizatat nga mbarë bota të shkëmbejnë praktikat më të mira dhe së bashku të kontribuojnë për sigurinë në rrugë dhe për të drejtat e viktimave si pasojë e aksidenteve rrugore.

Aleanca siguron informacion edhe për aktivitetet e akterëve të tjerë me interes për sigurinë në rrugë, të tilla si : qeveritë, fondacionet, agjencitë ndër qeveritare, mediat etj.

Çdo dy vite organizohet edhe takimi i të gjitha organizatave anëtare, ku këtë vit takimi u mbajt gjatë muajit Mars në Marrakech  – Maroko dhe AMRKS mori ftesën zyrtare për pjesëmarrje.