AMRKS i bashkohet 3-STAR coalition

Prishtinë, 10 Dhjetor 2015

AMRKS zyrtarisht ka pranuar konfirmimin për anëtarësim në 3-Star Coalition, i cili është një grup i 57 organizatave nga mbarë bota që punojnë për të ndërtuar një botë të shëndetshme duke avokuar për projektimin dhe ndërtimin e rrugëve më të sigurta në botën në zhvillim.

Në mënyrë të veçantë, 3-Star Coalition avokon për rrugët në vendet në zhvillim që ndërtimi i tyre të plotësojë së paku standardin e sigurisë me 3 yje për të gjithë përdoruesit e rrugës dhe ky koalicion nxit organizata si Banka Botërore për të miratuar këtë standard.

3-Star Coalition ka një qasje gjithëpërfshirëse që përfshin përmirësimin në zbatimin e ligjeve të sigurisë rrugore, arsimin publik si dhe angazhohet për një lidership të fortë për sigurinë në rrugë, andaj anëtarësimi i AMRKS në këtë koalicion ndërkombëtar dhe në organizata të tjera të cilat kanë për qëllim përmirësimin e sigurisë rrugore është me rëndësi të veçantë për mbarë vendin sepse në këtë mënyrë mundësohet shkëmbimi i praktikave me vende të ndryshme nga bota dhe së kontribuojmë për sigurinë në rrugë dhe për të drejtat e personave që pësojnë nga aksidentet rrugore.