Zeleni karton

Zeleni kartoni je  ekvivalentan sa setifikatom osiguranja motornih vozila  svih zemalja koje  poseđuje motorizirani stranac. Kao takav, prihvatljiv je bez ikakvih prepreka ili posebne cene od vlasti  svih zemalja u kojima je Zeleni karton validan.

Zeleni karton garantuje da motorizovani posetioci imaju bar minimalno pokriće obaveznog osiguranja treće stranke, potreban prema zakonima zemalja koje posećuju.

Koji su ciljevi sistema zelenog kartona?

- Osigurava da žrtve treće stranke udesa drumskog saobraćaja  ne budu oštećene  ćinjenicom da su  ozlede odnosno oštećenja nastala od motorizovanih posetioca  a ne od domaćih motorizovanih lica.

- Da motorizovana lica  izbegavaju  potrebu opremanja pokrićem osiguranja  na svim ulazima zemalja koje posećuju.

Kako se ti ciljevi  realizuju?

- Putem aktivnosti Biroa zelenog kartona, osnivanih zakonima i pravilnicima svake od 46 zemalja ućesnice sistema Zelenog kartona.

- Svi biroi Zelenog kartona funkcioniraju  uz odobrenje svojih vlada.

- Svaki biro  Zelenog kartona ima dve funkcije:

- Kao "Biro zemlje udesa”, odgovorna je u skladu sa nacionalnim zakonima o obaveznom osiguranju treće stranke  o tretmanu i popravku nastale štete od  udesa uzrokovanih od strana motorizovana lica.

- Kao "Biro garantovanja” garantuje Sertifikat  motornog osiguranja - ("Zeleni karton ”), izdato

- Nacionalni  biroi  sarađuju međusobno na osnovu  unutrašnjih  pravila , uzajamno potpisanih.*

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale

Moti

º Prishtinë
º Pejë
º Prizren
º Gjilan
º Mitrovicë
º Ferizaj
º Tiranë
º Shkup
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org