Tehnička kontrola

Vršenje tehničkog pregleda vozila na Kosovu čine centri tehničkog pregleda vozila, koja su licencirana od strane Ministarstva Infrastrukture.

1. Tehnička kontrola vozila može biti: redovni, periodični i vanredni tehnički pregled. Redovni tehnički pregled se vrši po isteku registracije vozila i sprovodi se jednom godišnje. Periodični tehnički pregled se obavlja u određenim rokovima svakih šest (6) meseci za sledeće kategorije vozila:

- Vozila javnog prevoza

- Vozila za prevoz robe preko 7,5 t

- Vozila za prevoz opasne robe

- Vatrogasna vozila

- Policijska vozila

- Ambulanta vozila

- Vozila za obuku kandidata za vozača (auto-škola)

- Taksi vozila

- Rent - a-car vozila

Vanredna tehnička kontrola ima za cilj da proveri tehničko stanje vozila po nalogu ovlašćenog službenika iz policije.

RADNO VREME

Centri tehničke kontrolne rade pet dana u nedelji (ponedeljak - petak). Vikendom (subota - nedelja) i danima državnih praznika ne rade. Radno vreme je od 8:00 do 17:00 časova.

INSPEKTORI

Programa za inspektore za centre tehničke kontrole

Ovaj program se obavlja na osnovu Administrativnog uputstva br. 2005/10

SVRHA OBUKE

Obuka ima za cilj da pruža kandidatima dovoljno znanja u teorijskom i praktičnom radu, da bude profesionalno pripremljen da radi kao licencirani inspektor za ove centre.

USLOVI ZA KONKURENCIJU

Osoblje (inspektor) tehničke kontrole vozila će, prema uslovima predviđenim zakonom i Administrativnog Uputstva br. 2006 / 10 MTKPT(sada MI), ima završenu sledeću tehničku školu:

- Mašinsku,

- Automehaničarsku,

- Auto-električarsku,

- Saobraćajnu.

DOKUMENTA POTREBNA ZA OBUKU

- Diploma srednje škole (original ili overena u opštini)

- Vozačka dozvola (fotokopija)

- Aplikacija

- Naplata za obuku

ŠTA ZNAČI OVA OBUKA

U našoj zemlji postoje desetine licenciranih centara za tehničku kontrolu vozila. Pored fizičke i tehničke opreme, ovim centrima su stalno potrebni kvalifikovani radnici (inspektori) za rad u inspekciji motornih vozila.

ŠTA POSLE OBUKE

Nakon završetka obuke teorijskog i praktičnog rada u QKTA, kandidati koji uspešno polože završni ispit dobiće odgovarajuće sertifikate i potvrde i na osnovu ovih sertifikata, MTPT (sada Ministarstvo za infrastrukturu) izdaje dozvole za inspektora. Obuka se organizuje za sve tehničke kontrolne linije

 

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale

Moti

º Prishtina
º Pec
º Prizren
º Gnjilane
º Mitrovica
º Urosevac
º Tirana
º Skopje
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org