SASTANAK FORUMA KOSOVA ZA BEZBEDNOST NA PUTU

Priština, 14. maj 2015.

Naredni sastanak Foruma Kosova za Bezbednost na putu je fokusiran na objavljivanju razvijenih aktivnosti u prvih pet meseci 2015. godine kao i pripremama za organizovanje trećeg izdanja takmičenja “Sigurnost na putu” sa učenicima na nivou zemlje. Ova aktivnost već tradicionalna se održava od strane Koledža Tempuli u saradnji sa MONT i podržava se od strane Foruma Kosova za bezbednost na putu.

Prisutni na ovom sastanku su bili predstavnici iz Policije Kosova, MONT-a, Tempuli, AMRKS, OEBS, Federacije Auto škola, Odbora roditeljskog saveta, Asocijacije kosovskih opština, itd.

Pored  tema koje su bile određene, u toku sastanka je bilo i diskusija i razmene ideja za razvoj i organizovanje aktivnosti koje u svom fokusu imaju podizanje svesti građana o bezbednosti na putu i istovremeno nastojanja za poboljšanje i povećanje putne bezbednosti.